Adresář

Dobrovolnické centrum

Tel.: 731 604 163
Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01
Vedoucí služby: Dagmar Langerová - koordinátorka dobrovolníků
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků
Fakultativní služby: NE

Cílem Dobrovolnického centra je zlepšení kvality života a podpora lidí s různými znevýhodněním skrze pomoc dobrovolníků:

  • Dobrovolníci v nemocnici → věnujte se pacientům na oddělení následné péče
  • Mosty naděje → věnujte se dospělým se zdravotním postižením
  • Paleta života → věnujte se seniorům v jejich domácnostech nebo v domovech pro seniory
  • Šance všem → věnujte svůj čas dětem ze sociálně slabých rodin a lidem na okraji společnosti
  • Vězeňská korespondence → dopisujte si s vězni
  • Vincent → věnujte se technické, manuální nebo administrativní činnosti v Charitě

  • YoungCaritas.cz → tvoř budoucnost jako mladý dobrovolník

 

Seznam lidí

Dagmar Langerová - koordinátorka dobrovolníků
Barbora Fišerová Pegleyová - koordinátorka dobrovolníků