Šance všem

 

Děti

Děti ze sociálně slabých rodin

→ Dobrovolníci vyplňují volný čas dětí ohrožených sociálním vyloučením.

VÍCE INFORMACÍ

Dobrovolnice a bezdomovec

Lidé na okraji společnosti

→ Dobrovolníci podporují osobní rozvoj dospělých lidí, kteří žijí v azylových domech.

VÍCE INFORMACÍ

Podporují nás:

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR, Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice.

MVČRJihočeský krajMěsto České Budějovice

Historie a vývoj programu:

Program začal v letech 2005–2006 jako evropský projekt Šance pro každého – sociální streetwork. Jednalo se o terénní sociální práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí. Realizátorem projektu byla Poradna Eva při Diecézní charitě ČB. Důraz byl kladen na podporu rodin, posílení jejich sociálního fungování a sociální asistenci v rodinách, a to i za pomoci dobrovolníků, kteří byli do projektu zapojeni v rámci volnočasových aktivit dětí a doučování. Po ukončení evropského projektu byly některé jeho prvky dále zachovány při Poradně Eva (terénní sociální práce s rodinami) a Dobrovolnickém centru (pomoc dobrovolníků dětem).
Od roku 2007 je akreditován u MV ČR pod současným názvem Šance všem. V nedávné době uzavřelo Dobrovolnické centrum smlouvu s novou přijímající organizací (Farní charita Vlachovo Březí), do budoucna chystá navázat spolupráci s Azylovým domem sv. Dominika de Savia pro matky s dětmi v Prachaticích.