Dobrovolnické programy

Věnujte čas potřebným!

Dobrovolnice v nemocnici

Dobrovolníci v nemocnici

→ věnujte se pacientům
na oddělení následné péče

Mosty naděje

Mosty naděje

→ věnujte se dospělým
se zdravotním postižením.

Dobrovolnice a senior

Mosty naděje

→ věnujte se seniorům
v jejich domácnostech nebo
v domovech pro seniory

Dobrovolnice a dítě

Šance všem

→ věnujte svůj čas dětem
ze sociálně slabých rodin
a lidem na okraji společnosti

Vezenska korespondence

Vězeňská korespondence
→ dopisujte si s vězni

.

Pomoc v Charitě

Vincent
→ věnujte se technické, manuální nebo administrativní činnosti v Charitě

YC

YoungCaritas.cz
tvoř budoucnost jako mladý dobrovolník

Chci se stát dobrovolníkem