Senioři v domácnostech

Spolupráce s pečovatelskými službami a osobní asistencí

Projekt se zaměřuje na podporu a pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení v každodenních životních situacích v jejich přirozeném domácím prostředí.

Dobrovolnice a senior
Cílem projektu je podpora soběstačnosti klientů, posilování jejich sociálních vazeb, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Celkově pomoc dobrovolníků přispívá k zachování kvality života klientů, umožnění klientům déle setrvat v domácím prostředí, a tím k předcházení umístění do sociálních nebo zdravotnických zařízení.

Cílovou skupinou jsou klienti pečovatelských služeb či osobních asistencí, kterým obvykle chybí dostatečné sociální kontakty, cítí se osaměle nebo potřebují pomoci s drobnými praktickými záležitostmi (např. menší nákup, drobný úklid apod.). Činnost dobrovolníků je součástí komplexní pomoci klientům, poskytované charitní pečovatelskou službou nebo osobní asistencí. Pomoc a podpora seniorům a lidem nemocným či zdravotně postiženým má vliv také na osobní rozvoj dobrovolníků a přispívá k posílení občanské společnosti na místní úrovni.
Prováděcími aktivitami při schůzkách jsou např.: procházky, povídání, četba, poslech hudby, společenské hry, podpora praktických dovedností, psychická podpora, drobná výpomoc v domácnosti či s nákupy, doprovod na kulturní a společenské akce atd. Schůzky 1x týdně na 1–2 hodiny.


CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM


Spolupracujeme: