Naši dobrovolníci

DobrovolníciDobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří ve svém volném čase pomáhají potřebným, věnují jim svou energii, a to bez nároku na honorář. Vykonávají činnosti, na které jiní nemají čas.
Jak se dostali k dobrovolnictví, co bylo jejich motivací a jak konkrétně pomáhají potřebným? To se dozvíte v krátkých medailoncích několika dobrovolníků.

ANDREA
Je dobrovolnicí od roku 2012. Individuálně se věnovala vietnamskému chlapci. Pravidelně jezdí jako vedoucí na tábory pro děti ze sociálně sabých roodin, na různé výlety s dětmi a akce. Vede také výtvarný kroužek. Aktálně pracuje jako sociální pracovnice ve službách pro rodinu.
Andrea říká: „Dobrovolnictví mi ukázalo směr, kterým se dále uchýlil i můj profesní rozvoj.“

BEÁTA
Beáta se stala dobrovolnicí už v roce 2012. Zakládala výtvarný kroužek pro děti, který funguje dodnes. Je také hlavní vedoucí letního tábora pro děti ze sociálně slabých rodin. Začala dobrovolničt, protože chtěla zúročit své znalsti ze sociální oblasti v praxi

ZDEŇKA
Zdeňka je služebně nejstarší dobrovolnicí od roku 2009. Její motivací bylo vyplnit svůj volný čas, jelikož má už dospělé děti. Postupně se individuálně věnovala cca 5 dětem, dělá programového vedoucího na letním táboře, vede výtvarný kroužek, pořádá akce pro děti a jezdí s nimi na výlety.

DAGMAR
Stala se dobrovolníkem v roce 2019. Věnuje se individuálně seniorovi v zařízení CSS Saroměstská, kde si s ím nejčastěji povídá o všem možném. Má 19letého syna s dětskou mozkovou obrnou, plně se věnuje péči o syna a nemůže tak chodit pravidelne do zaměstnání. Svůj volný čas, kdy je syn v rehabilitační třídě, úctyhodně vyplňuje pomoci druhým lidem.

ŠTĚPÁN
Je dobrovolník od roku 2018. Věnuje se lidem s duševním onemocněním – schází se s klientem služby FOKUSu v Č. Budějovicích, povídá si s ním a věnuje se dalším volnočasovým aktivitám. Dopisuje si také s vězni. Jeho motivací je získat větší vhled do problematiky duševního onemocnění a zároveň být nápomocný. Pracuje jako psychodiagnostik.

ELENA
Byla dobrovolnicí už v Rusku, odkud také pochází. U nás svou dobrovolnickou službu započala v říjnu 2018. Věnuje se klientovi s mentálním postižením. Chce pomáhat druhým, protože sama byla v situaci, kdy potřebovala pomoc. Vypomáhá také jako tlumočnice v Poradně pro cizince a migraty.

MAGDALÉNA 
V roce 2019 začala docházet za klientkou-seniorkou do domácnosti, kde si spolu povídají a chodí na procházky. Začala dobrovolničit po smrti manžela, aby smysluplně vyplnila svůj čas. Paní Magdaléna navštěvovala staré a opuštěné lidi odmala. Její současná klientka má Alzheimerovu chorobu.