Vězeňská korespondence

Vezenska korespondenceSmyslem projektu je podpora a pomoc lidem ve vězení formou udržování pravidelného písemného kontaktu dobrovolníka s vězněm. Cílovou skupinou jsou lidé ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, kteří mají buď sporadickou, nebo žádnou vazbu se svobodným světem. Cílem projektu je doprovázení vězně náročným obdobím života ve věznici a průběžné motivování k aktivní práci na sobě samém. Projekt přispívá k prevenci recidivy trestné činnosti a zvýšení šance znovu se integrovat do společnosti.
Specifickými důvody, proč si dobrovolníci zvolí dopisování s vězni a ne jinou činnost, bývá menší časová náročnost, větší vzdálenost bydliště (od Českých Budějovic) a nemožnost pomáhat v místě bydliště či dojíždět, preference písemného kontaktu před osobním a zájem o penologii či forenzní psychologii. Několik dobrovolníků si dopisuje s vězněm navíc ke své další pravidelné dobrovolnické činnosti s klienty v jiném programu Dobrovolnického centra. Dobrovolníkem v programu Vězeňská korespondence může být osoba starší 24 let.

Chci se stát dobrovolníkem

Spolupracující věznice:

Spolupráce s věznicemi probíhá bez smluvního ošetření. V současné době si dobrovolníci dopisují s lidmi ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody v následujících věznicích:

  • Věznice Valdice
  • Věznice Kuřim
  • Věznice Horní Slavkov
  • Věznice Karviná
  • Věznice Mírov
  • Věznice Kynšperk nad Ohří
  • Věznice Heřmanice
  • Vazební věznice Praha Pankrác
  • Vazební věznice Hradec Králové

Podporují nás:

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.

MVČR

Historie a vývoj programu:

Kořeny programu Vězeňská korespondence leží v období porevolučních změn v České republice. Tehdy vznikl projekt „Pomoc vězňům“, jehož autorkou je JUDr. Helena Brabencová, která se začala z vlastní iniciativy zabývat odsouzenými hned po amnestii v roce 1990. V roce 1994 se tento program stal součástí Arcidiecézní charity Praha.
Roku 1998 přišla na Diecézní charitu České Budějovice žádost z Prahy o převzetí klientů z věznic v Českých Budějovicích a ostatních, v nichž se vyskytují klienti náležející do českobudějovické diecéze. Této žádosti bylo vyhověno. Nejprve vedla dopisování dobrovolníků s vězni – už pod novým názvem „Vězeňská korespondence“ – Diecézní charita ČB, později byl tento program předán Městské charitě České Budějovice. Dne 6. prosince 2005 byl program s veškerou agendou předán zpět na Diecézní charitu ČB (do Dobrovolnického centra). Na začátku roku 2007 byl program akreditován u MV ČR. První školení dobrovolníků pod vedením PhDr. Jaroslava Hály proběhlo v září 2007 a do konce roku se podařilo zaregistrovat první čtyři dvojice. Od té doby počet dopisujících dvojic postupně narůstal. V současné době evidujeme enormní zájem ze strany dobrovolníků o dopisování z vězni. Z počátku se hlásil dostatek zájemců o dopisování z obou stran (dobrovolníci i vězni), v současné době nabídka pomoci od dobrovolníků mírně převyšuje poptávku za strany vězňů. Pokud se stane, že poptávka ze strany dobrovolníků je vyšší než ze strany vězňů, rozesílá koordinátorka dobrovolníků letáky do věznic, čímž vždy získá dostatek zájemců i ze strany vězňů.