Dobrovolnické programy

Věnujte čas potřebným!

Dobrovolnice v nemocnici

Dobrovolníci v nemocnici

→ věnujte se pacientům
na oddělení následné péče

Mosty naděje

Mosty naděje

→ věnujte se dospělým
se zdravotním postižením.

Dobrovolnice a senior

Paleta života

→ věnujte se seniorům
v jejich domácnostech nebo
v domovech pro seniory

Dobrovolnice a dítě

Šance všem

→ věnujte svůj čas dětem
ze sociálně slabých rodin
a lidem na okraji společnosti

Vezenska korespondence

Vězeňská korespondence
→ dopisujte si s vězni

.

Pomoc v Charitě

Vincent
→ věnujte se technické, manuální nebo administrativní činnosti v Charitě

Chci se stát dobrovolníkem

Young Caritas

Young Caritas


Je ti mezi 15 – 26 lety? Zapoj se do celoevropského projektu Young Caritas a tvoř lepší budoucnost. Nabídni, co umíš!

VÍCE INFORMACÍ