Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Správní území Diecézní charita České Budějovice

Adopce na dálku Bělorusko

Kanovnická 404/18, České Budějovice, 370 01

Asistenční služby cizincům

Pražská třída 1257/23, České Budějovice, 370 01

Darovaný domov v Zimbabwe

Kanovnická 404/18, České Budějovice, 370 01

Dobrovolnické centrum

Kanovnická 404/18, České Budějovice, 370 01

Intervenční centrum České Budějovice

Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01
Tel: 603281300     http://www.dchcb.charita.cz     4-m%C27%Y9kmYZhaa8kmb

Intervenční centrum Strakonice

Smetanova 533, Strakonice, 386 01
Tel: 731619844     4-FD8Zag9bpoQOQ-YaplO1.7~bGkO1p

Intervenční centrum Tábor

Vančurova 2904, Tábor, 390 01
Tel: 731619842     4-GkS~h6LTqmY164YanBZd54Ys

Komunitní práce Novohradská

Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01
Tel: 734695598     6hzE47jf4iEkT34WH_prT02938Es-Z29g

Občanská poradna Tábor

Purkyňova 1085/2, Tábor , 390 02
Tel: 732485038     _hEkU.5lW9BBQOQ-YaplO1.7~bGkO1p

Poradna Eva – Odborné sociální poradenství

Žižkova 12, České Budějovice, 370 01
Tel: 731402833     0onjGK893-ohT65j4mnhTj

Poradna Eva – Terénní programy

Žižkova 12, České Budějovice, 370 01
Tel: 734695598     a.Eo4YUSZ-umSW7%WkvDRW7r

Poradna pro cizince a migranty

Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01

Terénní program Tábor

Dobrovského 705, Tábor, 390 01
Tel: 737234443     a.Eo4.~h~htBR_4WH_prT02938Es-Z29g

Young Caritas

Kanovnická 404/18, České Budějovice, 370 01