Senioři v pobytových zařízeních

Projekt se zaměřuje na podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, kteří  žijí v pobytových zařízeních pro seniory.

Senioři v pobytových zařízeníchCílem projektu je pomoc klientům s trávením volného času, podpora jejich soběstačnosti, rozvoj jemné motoriky a dalších schopností, které se snižují v důsledku stáří nebo zdravotního omezení, psychická podpora a podpora udržování sociálních vazeb s okolím, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a celkově zachování důstojnosti a kvality jejich života.
Cílovou skupinou jsou klienti pobytových zařízení pro seniory na území českobudějovické diecéze, kterým obvykle chybí dostatečné sociální kontakty, cítí se osaměle, potřebují doprovod nebo potřebují pomoci s drobnými praktickými záležitostmi (např. menší nákup, úklid apod.).

Konkrétní náplní činnosti s klienty je individuální setkávání jednoho dobrovolníka s jedním stálým klientem nebo menší skupinové aktivity pro více klientů. Schůzky probíhají dle možností klientů (v zařízení nebo v terénu).

Náplňovými aktivitami při schůzkách jsou např.: procházky, doprovod na společenské akce, doprovod při nákupu, povídání, četba, poslech hudby, společenské hry, podpora praktických dovedností, psychická podpora, vzdělávací aktivity (např. kroužek historie). Schůzky 1x týdně na 1–2 hodiny.


CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM

Spolupráce s pobytovými zařízeními pro seniory:

Historie a vývoj programu:

Program Paleta života funguje od roku 2004 (tehdy pod názvem Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních charit), později byl podle potřeby upraven a částečně přepracován. Od roku 2007 je akreditován u MV ČR pod současným názvem Paleta života. O práci v tomto programu je tradičně ze stran zájemců o dobrovolnictví velký zájem.