Příprava na dobrovolnictví

Jakým způsobem dobrovolníky vybíráme a připravujeme? 

  • Vstupní pohovor se zájemcem o dobrovolnictví – Jde většinou o první informativní setkání zájemce o dobrovolnictví a koordinátora dobrovolníků. Zájemce dostává na výběr činnosti, do nichž se může zapojit. Může se rozhodnout buď hned, nebo si nechá ještě čas na rozmyšlenou a ozve se později. Na této schůzce získá zájemce o dobrovolnictví všechny důležité informace o dalším postupu, jsou zodpovězeny jeho případné dotazy. Zájemce si také odnáší kontakt na osobu, která má dobrovolníky na starosti v té dané organizaci, jež si zájemce vybral. Schůzka zabere většinou jen cca 15 minut a probíhá v kanceláři Dobrovolnického centra (Kanovnická 18, Č. Budějovice)
  • Psychodiagnostika – absolvují ji pouze dobrovolníci, kteří se individuálně schází s dítětem nebo se seniorem u něho doma. Dobrovolník se setká s naší paní psycholožkou opět v kanceláři Dobrovolnického centra, absolvuje rozhovor a osobnostní test. Vzhledem k tomu, že dobrovolník bývá se svým klientem většinou o samotě; mohou využít klubovnu, jít na plavání, do cukrárny, do kina nebo navštěvuje seniora přímo u něj doma, potřebujeme si být jistí, že eliminujeme rizikové osoby.
  • Školení dobrovolníka – zajišťují koordinátorky dobrovolníků ve spolupráci s kontaktními osobami v jednotlivých zařízeních. Je zaměřeno na informace o konkrétní činnosti, kterou bude dobrovolník vykonávat, právech a povinnostech dobrovolníka, častých situacích, s nimiž se dobrovolník může setkat apod. Trvá přibližně 1,5 hodiny, probíhá v kanceláři Dobrovolnického centra. Na školení si s sebou dobrovolník přináší platný výpis z rejstříku trestů, na závěr školení se podepisuje dobrovolnická smlouva. Dobrovolník sám stanovuje, po jakou dobu se bude dobrovolnictví věnovat. Toto rozhodnutí se vepíše do smlouvy.
  • První schůzka – podle vybrané činnosti proběhne první schůzka dobrovolníka s klientem buď přímo v organizaci (např. v nemocnici nebo v domově pro seniory), v kanceláři Dobrovolnického centra (schůzka s dítětem a jeho rodiči) nebo u klienta doma (senioři). V případě, že se schůzka koná v přijímající organizaci, může dobrovolníka na první schůzku doprovodit koordinátorka, pokud má o to dobrovolník zájem. Dobrovolník se seznámí s kontaktní osobou, která má dobrovolníky v dané organizaci na starosti. Ta provede jeho doškolení (např. BOZP) a seznámí jej s klientem (či klienty), který má o schůzky s dobrovolníkem zájem. Zprostředkuje také seznámení klienta a dobrovolníka. Poté již dobrovolník začíná se svou pravidelnou činností.