Paleta života

A) Spolupráce s pečovatelskými službami a osobní asistencí:

Dobrovolnice a seniorProjekt se zaměřuje na podporu a pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení v každodenních životních situacích v jejich přirozeném domácím prostředí.
Cílem projektu je podpora soběstačnosti klientů, posilování jejich sociálních vazeb, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Celkově pomoc dobrovolníků přispívá k zachování kvality života klientů, umožnění klientům déle setrvat v domácím prostředí, a tím k předcházení umístění do sociálních nebo zdravotnických zařízení.
Cílovou skupinou jsou klienti pečovatelských služeb či osobních asistencí, kterým obvykle chybí dostatečné sociální kontakty, cítí se osaměle nebo potřebují pomoci s drobnými praktickými záležitostmi (např. menší nákup, drobný úklid apod.). Činnost dobrovolníků je součástí komplexní pomoci klientům, poskytované charitní pečovatelskou službou nebo osobní asistencí. Pomoc a podpora seniorům a lidem nemocným či zdravotně postiženým má vliv také na osobní rozvoj dobrovolníků a přispívá k posílení občanské společnosti na místní úrovni.
Prováděcími aktivitami při schůzkách jsou např.: procházky, povídání, četba, poslech hudby, společenské hry, podpora praktických dovedností, psychická podpora, drobná výpomoc v domácnosti či s nákupy, doprovod na kulturní a společenské akce atd. Schůzky 1x týdně na 1–2 hodiny.


Chci se stát dobrovolníkemB) Spolupráce s pobytovými zařízeními pro seniory:

Dobrovolnice v nemocniciProjekt se zaměřuje na podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, kteří  žijí v pobytových zařízeních pro seniory.
Cílem projektu je pomoc klientům s trávením volného času, podpora jejich soběstačnosti, rozvoj jemné motoriky a dalších schopností, které se snižují v důsledku stáří nebo zdravotního omezení, psychická podpora a podpora udržování sociálních vazeb s okolím, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a celkově zachování důstojnosti a kvality jejich života.
Cílovou skupinou jsou klienti pobytových zařízení pro seniory na území českobudějovické diecéze, kterým obvykle chybí dostatečné sociální kontakty, cítí se osaměle, potřebují doprovod nebo potřebují pomoci s drobnými praktickými záležitostmi (např. menší nákup, úklid apod.).

Konkrétní náplní činnosti s klienty je individuální setkávání jednoho dobrovolníka s jedním stálým klientem nebo menší skupinové aktivity pro více klientů. Schůzky probíhají dle možností klientů (v zařízení nebo v terénu).
Prováděcími aktivitami při schůzkách jsou např.: procházky, doprovod na společenské akce, doprovod při nákupu, povídání, četba, poslech hudby, společenské hry, podpora praktických dovedností, psychická podpora, vzdělávací aktivity (např. kroužek historie). Schůzky 1x týdně na 1–2 hodiny.


Chci se stát dobrovolníkem

Historie a vývoj programu:

Program Paleta života funguje od roku 2004 (tehdy pod názvem Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních charit), později byl podle potřeby upraven a částečně přepracován. Od roku 2007 je akreditován u MV ČR pod současným názvem Paleta života. O práci v tomto programu je tradičně ze stran zájemců o dobrovolnictví velký zájem.