Paleta života

A) Spolupráce s pečovatelskými službami a osobní asistencí:

Dobrovolnice a seniorProjekt se zaměřuje na podporu a pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení v každodenních životních situacích v jejich přirozeném domácím prostředí.
Cílem projektu je podpora soběstačnosti klientů, posilování jejich sociálních vazeb, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Celkově pomoc dobrovolníků přispívá k zachování kvality života klientů, umožnění klientům déle setrvat v domácím prostředí, a tím k předcházení umístění do sociálních nebo zdravotnických zařízení.
Cílovou skupinou jsou klienti pečovatelských služeb či osobních asistencí, kterým obvykle chybí dostatečné sociální kontakty, cítí se osaměle nebo potřebují pomoci s drobnými praktickými záležitostmi (např. menší nákup, drobný úklid apod.). Činnost dobrovolníků je součástí komplexní pomoci klientům, poskytované charitní pečovatelskou službou nebo osobní asistencí. Pomoc a podpora seniorům a lidem nemocným či zdravotně postiženým má vliv také na osobní rozvoj dobrovolníků a přispívá k posílení občanské společnosti na místní úrovni.
Prováděcími aktivitami při schůzkách jsou např.: procházky, povídání, četba, poslech hudby, společenské hry, podpora praktických dovedností, psychická podpora, drobná výpomoc v domácnosti či s nákupy, doprovod na kulturní a společenské akce atd. Schůzky 1x týdně na 1–2 hodiny.


B) Spolupráce s pobytovými zařízeními pro seniory:

Dobrovolnice v nemocniciProjekt se zaměřuje na podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, kteří  žijí v pobytových zařízeních pro seniory.
Cílem projektu je pomoc klientům s trávením volného času, podpora jejich soběstačnosti, rozvoj jemné motoriky a dalších schopností, které se snižují v důsledku stáří nebo zdravotního omezení, psychická podpora a podpora udržování sociálních vazeb s okolím, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a celkově zachování důstojnosti a kvality jejich života.
Cílovou skupinou jsou klienti pobytových zařízení pro seniory na území českobudějovické diecéze, kterým obvykle chybí dostatečné sociální kontakty, cítí se osaměle, potřebují doprovod nebo potřebují pomoci s drobnými praktickými záležitostmi (např. menší nákup, úklid apod.).

Konkrétní náplní činnosti s klienty je individuální setkávání jednoho dobrovolníka s jedním stálým klientem nebo menší skupinové aktivity pro více klientů. Schůzky probíhají dle možností klientů (v zařízení nebo v terénu).
Prováděcími aktivitami při schůzkách jsou např.: procházky, doprovod na společenské akce, doprovod při nákupu, povídání, četba, poslech hudby, společenské hry, podpora praktických dovedností, psychická podpora, vzdělávací aktivity (např. kroužek historie). Schůzky 1x týdně na 1–2 hodiny.


Historie a vývoj programu:

Program Paleta života funguje od roku 2004 (tehdy pod názvem Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních charit), později byl podle potřeby upraven a částečně přepracován. Od roku 2007 je akreditován u MV ČR pod současným názvem Paleta života. O práci v tomto programu je tradičně ze stran zájemců o dobrovolnictví velký zájem.

Chci se stát dobrovolníkem