Young Caritas / O nás


Young Caritas v České republiceYoung Caritas je celoevropská platforma, která zapojuje mladé lidi (od 6 do 26 let) do činnosti Charity a přináší jim tak možnost mít pozitivní dopad na společnost. Projekt Young Caritas v České republice, jehož jsme součástí, podporuje na jedné straně vzdělávání dětí a mládeže mimo povinnou školní docházku (– rozšiřujeme nabídku neformálního vzdělávání za použití netradičních a novátorských metod) a zároveň vzděláváme zaměstnance Charity, kteří pracují s dětmi a mládeží. Do neformálního vzdělávání se snažíme zapojit také mladé dobrovolníky, čímž chceme podpořit koncept Young Caritas, který v Česku ještě nemá své ustálené místo.

Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327

YC_logo EU_MŠMT

Vize Young Caritas:

  • Spojovat děti a mládež (6 – 26 let) se zájmem o pomoc druhým a dát jim prostor mít pozitivní dopad na společnost
  • Probouzet v mladých lidech empatii, posílit zájem k dobrovolnictví, vychovávat "mladé dobro", posilovat solidaritu a sociální spravedlnost na základě hesla "tvoř budoucnost".
  • Organizování osvětových akcí pro veřejnost, pořádání projektových dnů a vzdělávacích workshopů pro školy a kolektivy, vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě, ale třeba i cizincům žijícím u nás.
  • Posilovat hodnotové vzdělávání a motivovat děti, mládež a mladé lidi k tomu, aby převzali společenskou odpovědnost a pozitivně ovlivňovali své okolí.

Co nabízíme

  • workshopy pro školy – zážitkovou formou seznamujeme děti a mládež s důležitými společenskými tématy a hodnotami jako stáří, zdravotní postižení, chudoba, chybějící domov, hlad, zadlužení, násilí, uprchlictví atd.
  • projektové dny – aktivity věnované vybranému společenskému tématu za účasti odborníků z praxe
  • jednorázové akce – dáváme mladým lidem možnost zapojit se do pomoci potřebným a přiložit ruku k dílu

Kontaktujte nás

tel.: 739 054 880, 731 619 845
e-mail: youngcaritas@dchcb.charita.cz
Instagram: youngcaritas.cb  Facebook: youngcaritas.CB

Napište nám hned

O vzniku Young Caritas v jižních Čechách

Jiří Kohout a Christian HasenleitnerMyšlenka Young Caritas vznikla v rakouském Linci v roce 1999. V současnosti Young Caritas funguje v Rakousku, Německu, Francii, Lucembursku, Švýcarsku a dalších zemích světa.
Diecézní charita České Budějovice zařadila projekt Young Caritas mezi programy Dobrovolnického centra už v roce 2019 s cílem podpořit dobrovolnictví, solidaritu a prosociální chování u dětí a mládeže. K podpoře tohoto jedinečného projektu se zavázala společnost Energie AG Bohemia symbolicky 27. září 2018 na Den Charity.

Myšlenka o Young Caritas vznikla při mé návštěvě v linecké Charitě, kde obdobný projekt funguje již 20 let. Líbilo se mi, jak rakouští kolegové seznamují děti se sociálními tématy jako je hlad, chudoba, zadlužení, chybějící domov, stáří i třeba násilí a současně je vedou k solidaritě, tedy aby pro druhé byli sami ochotni něco udělat. Jsem velmi rád, že jsme ve společnosti  Energie AG Bohemia našli partnera, který měl odvahu a chuť s námi tento projekt začít u nás podporovat“, říká Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice. 

Young CaritasZačátkem roku 2020 zahájila Charita Česká republika spolu s Diecézní charitou České Budějovice, Diecézní katolickou charitou Hradec Králové a Diecézní charitou Plzeň tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice. Hlavním cílem je vytvoření platformy pro podporu neformálního vzdělávání dětí a mládeže v charitní síti v České republice.