Lidé na okraji společnosti

Lidé na okraji společnostiProjekt je zaměřen na podporu a osobní rozvoj dospělých lidí, kteří žijí v azylových domech (často se jedná o lidi propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo o nezaměstnané osoby) a kterým obvykle chybí dostatečné psychosociální dovednosti a podpůrné sociální zázemí. Cílovou skupinou jsou také lidé bez přístřeší a v krizové životní situaci.
Cílem projektu je zlepšení kvality života těchto lidí, působení na jejich celkové formování, na podporu a rozvoj jejich vlastní osobnosti a dovedností formou individuálního, resp. skupinového přístupu.
Konkrétní náplní činnosti dobrovolníků bývá pomoc s výdejem jídla, vzdělávací aktivity pro dospělé (např. výuka práce na PC, výuka cizích jazyků, výpomoc při dramatickém kroužku, vaření s klienty apod.), výpomoc v šatnících a při výdeji oblečení klientům.

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM

Spolupracující organizace: