Mosty naděje

Zdravotně postiženíSmyslem projektu je podpora a pomoc lidem s mentálním postižením nebo s duševním onemocněním. Klienti buď docházejí do denních center, nebo žijí v pobytových zařízeních. Pomoc a podpora lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním má vliv také na osobní rozvoj dobrovolníků a přispívá k posílení občanské společnosti na místní úrovni.
Dobrovolníci se zaměřují na práci v sociální oblasti (pomoc konkrétním klientům) – jde buď o skupinové aktivizační činnosti (tvořivá dílna, arteterapie, keramický kroužek, vaření, drama tým, práce s dechem apod.) nebo o individuální setkávání jednoho dobrovolníka s jedním klientem (návštěva kulturních zařízení, povídání, procházky, výlety,…). Dobrovolníci pravidelně docházejí do spolupracující organizace (1x týdně na 1–2 hodiny).

Chci se stát dobrovolníkemPřijímající organizace:

Podporují nás:

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a Jihočeského kraje.

MVČRJihočeský kraj

Historie a vývoj programu:

Program Mosty naděje funguje od roku 2004 (tehdy pod názvem Mějme rádi naše děti), později byl podle potřeby upraven a částečně přepracován. Od roku 2007 je akreditován u MV ČR pod současným názvem Mosty naděje.
V roce 2017 podepsalo Dobrovolnické centrum při DCH ČB smlouvu s FOKUSem České Budějovice z. ú.).