Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě České Budějovice se specializuje na profesionální práci s dobrovolníky, kteří pomáhají potřebným (podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě). Dobrovolnické centrum vzniklo 1. 7. 2004 díky finanční podpoře Jihočeského kraje. Záštitu nad jeho činností převzala Hestia – Národní dobrovolnické centrum. Od svého počátku se Dobrovolnické centrum zaměřuje na práci s dobrovolníky, kteří pomáhají znevýhodněným skupinám obyvatel – seniorům, dětem ze sociálně slabých rodin, zdravotně postiženým či lidem bez domova.

Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří,
mně jste učinili.

(Mt 25,40)

Náplň a poslání Dobrovolnického centra

Dobrovolnické centrum organizuje a řídí dobrovolnické činnosti tak, aby pomoc dobrovolníka byla účelně využita tam, kde je jí nejvíce potřeba. Dobrovolnické centrum je mostem mezi občanskou společností a organizovanou profesionální charitou. Dobrovolnické centrum se zaměřuje na činnost dobrovolníků především na území českobudějovické diecéze. Mezi aktivity Dobrovolnického centra patří zejména získávání, výběr, školení, supervize a metodické vedení dobrovolníků. Činnost centra se dále zaměřuje na spolupráci s přijímajícími organizacemi, poradenství v oblasti dobrovolnictví, pomoc spolupracujícím organizacím a propagaci dobrovolnictví.

Dobrovolnické programy       


O Diecézní charitě České Budějovice