Dobrovolníci v nemocnici

Dobrovolnice v nemocniciCílem programu je podpora a zlepšení kvality života pacientů, kteří jsou hospitalizováni na Odděleních následné péče 1 a 2 v českobudějovické nemocnici. Pacienti bývají se svou bolestí a strachem odtrženi od domova a blízkých lidí, cítí se často osamocení.

Podpora pacientů skrze návštěvy dobrovolníků přispívá ke zmírňování osamělosti, zlepšení psychosociálního stavu a usnadnění rekonvalescence. Pacienti se cítí lépe, alespoň na chvíli nemyslí na bolest a stereotypní nemocniční režim.  Zdravotnický personál má díky práci dobrovolníků více času na odbornou práci (může se projevit i méně častým „zvoněním na sestru“). Konkrétní společné aktivity dobrovolníka a pacienta představují nejčastěji povídání, naslouchání, předčítání knih, pomoc s luštěním křížovek, hraní společenských her apod. Podpora nemocných má vliv také na dobrovolníky a přispívá k posílení občanské společnosti na místní úrovni. Dobrovolníci pravidelně docházejí na oddělení (1x týdně na 1–2 hodiny).

Chci se stát dobrovolníkem


Přijímací organizace:

nemocnice ČB_logo

Podporují nás:

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR a Jihočeského kraje.

Ministerstvo zdravotnictvíMVČRJihočeský kraj

Historie a vývoj programu:

Program Dobrovolníci v nemocnici je realizován od roku 2011. Nemocnice České Budějovice, a.s. požádala Diecézní charitu České Budějovice o spolupráci v oblasti dobrovolnictví na některých nemocničních odděleních. V minulosti na některá oddělení docházeli dobrovolníci z řad studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Vedení nemocnice určilo jako první oddělení, na kterém budou dobrovolníci Diecézní charity Č. Budějovice působit, 1. oddělení následné péče. Později se přidalo také 2. oddělení následné péče, v současnosti docházejí dobrovolníci na obě tato oddělení. Ve společné smlouvě jsou uvedena i další oddělení nemocnice, avšak tam dobrovolníci aktuálně nedocházejí.