Časté dotazy

Není můj věk omezením pro dobrovolnickou činnost?

Dobrovolníkem se může stát osoba starší 15 let. Pokud je dobrovolník mladší 18 let, potřebuje k tomu souhlas zákonného zástupce (= dobrovolnickou smlouvu podepisuje zákonný zástupce). Horní hranice není omezená (naší nejstarší dobrovolnici je 89 let :-). Výjimku tvoří program Vězeňská korespondence, zde musí být dobrovolník starší 24 let.

Můžu se zapojit do více programů najednou?

Možné to je, ale preferujeme, když dobrovolník začne jen s jedním programem. Mnoho lidí si neuvědomuje, kolik času skutečně dobrovolnictví zabere a pokud si toho na sebe navalí moc, brzy od dobrovolnictví úplně upouští. Nám je potom líto, že jsme zbytečně přišli o člověka s otevřeným srdcem, který by rád pomáhal druhým. Pokud má dobrovolník po několika měsících působení stále volnou kapacitu, rádi jej zapojíme do dalšího programu dle jeho výběru.

Chtěl bych se stát dobrovolníkem, ale nevím, jak začít a jak postupovat…

Kontaktovat nás můžete různými třemi způsoby: vyplněním dotazníku, nebo zavoláním (731 604 163) nebo tím, že napíšete kontaktní e-mail. Koordinátorka dobrovolníků si s Vámi domluví krátkou osobní schůzku, kde Vám nabídne možnosti Vašeho zapojení, vysvětlí Vám další postup a dohodne si s Vámi termín školení. Školení trvá cca 1,5 hodiny a dozvíte se zde všechny potřebné informace. Na konci školení buď podepíšete dobrovolnickou smlouvu, nebo si ji můžete ještě vzít s sebou domů a přinést ji podepsanou jindy. Poté jdete na první schůzku do organizace, kterou jste si na začátku vybrali, v případě Vašeho zájmu Vás koordinátorka dobrovolníků doprovodí. Na této schůzce se seznámíte s kontaktní osobou, která má dobrovolníky v organizaci na starosti, a s klientem, kterého budete navštěvovat. Potom už začínáte s pravidelnou dobrovolnickou činností.

Jaké dokumenty potřebuji, abych se mohl stát dobrovolníkem?

Stačí čistý výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. Výpis z rejstříku trestů Vám dají např. na kterékoli poště, která je označená značkou CzechPoint. Výpis z rejstříku trestů stojí 100 Kč. Pokud přinesete koordinátorce dobrovolníků daňový doklad o zaplacení, ta Vám výpis z rejstříku trestů po 3 měsících dobrovolnické činnosti 100 Kč proplatí.

Kolik času dobrovolnictví zabere, kdy a jak často se mám scházet s klientem?

Ideální je, když se dobrovolník schází s klientem pravidelně v dohodnutém termínu. Schůzka trvá průměrně 1–2 hodiny. Den v týdnu, kdy bude dobrovolník svého klienta navštěvovat, záleží čistě na jeho výběru. Je potřeba se dohodnout s kontaktní osobou v organizaci, ta se ale přizpůsobuje potřebám dobrovolníka. Dobrovolnickou činnost je možné vykonávat i o víkendech.

Co když nemůžu dobrovolnictví vykonávat o letních prázdninách?

Počítáme s tím, že mnoho našich dobrovolníků nemůže dobrovolnickou činnost přes léto vykonávat a dobrovolnická činnost je tak omezená. Jsme rádi, pokud může dobrovolník za léto svého klienta navštívit alespoň jednou či dvakrát či ho nějakým způsobem kontaktovat (poslat pohlednici, zavolat apod.)

Co když se dobrovolnictví nemohu věnovat delší dobu mimo letní prázdniny?

I s tím smlouva počítá. Dobrovolnickou činnost je možné na max. 3 měsíce přerušit a poté ve smlouvě nadále pokračovat. Takže pokud dobrovolník např. na delší dobu vycestuje či onemocní, může se po 3 měsících ke své činnosti vrátit. Pokud by bylo přerušení delší než 3 měsíce, musela by se stávající smlouva ukončit a po návratu dobrovolníka sepsat nová.

Co když nemám dostatek času na pravidelné dobrovolnictví, ale přesto se chci zapojit?

Pro dobrovolníky, kteří nemají čas či zájem se pravidelně vídat s klientem, máme možnost jednorázového dobrovolnictví. Dobrovolníci nám mohou jednorázově vypomáhat manuálně (např. při stěhování) i jinak (např. při besídkách, při přípravě výstav apod.). Dále je možnost zapojit se do Vězeňské korespondence, kdy dobrovolníci z pohodlí svého domova píší dopisy osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. Dobrovolník se ve smlouvě zavazuje, že pošle minimálně 1 dopis za měsíc.

Kde najdu Dobrovolnické centrum?

Najdete nás v budově Diecézní charity České Budějovice, Kanovnická 18 ve 3. patře

Máte další dotazy, na které chcete znát odpověď?

Kontaktujte nás!