Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník

Dobrovolnicevykonává bez nároku na odměnu dobrovolnickou činnost organizovanou podle zákona o dobrovolnické službě. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let při dobrovolnické službě na území České republiky a fyzická osoba starší 18 let při dobrovolnické službě v zahraničí. 
Dobrovolníkem může být každý, kdo chce bez nároku na odměnu věnovat svůj volný čas, energii, nebo schopnosti pro dobrou věc. Dobrovolník svojí činností pomáhá konkrétnímu potřebnému člověku, podporuje svou prací chod vybraného projektu nebo zařízení.

Dobrovolnická služba

může být krátkodobá nebo dlouhodobá. Dlouhodobá je vykonávána po dobu delší 3 než měsíce bez ohledu na počet hodin v kalendářním týdnu.

Na co myslet, než se stanu dobrovolníkem

 

Jak konkrétně se mohu zapojit?

U nás si můžete najít aktivitu, která Vám nejvíce vyhovuje – jednak podle cílových skupin, jednak podle typu činnosti (pravidelná/ nárazová/ manuální/ administrativní).