Přihlašovací dotazník

Děkujeme za Váš zájem věnovat čas potřebným.

Prosíme Vás o co nejpodrobnější vyplnění přihlašovacího dotazníku, který nám umožní co nejlépe zjistit Vaši představu o činnosti, do které byste se chtěl/a zapojit. 
Pokud stále váháte, můžete si také domluvit nezávaznou informační schůzku u nás v Dobrovolnickém centru, na níž se dozvíte, co všechno dobrovolnictví obnáší.

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY

UPOZORNĚNÍ

jedná se o dobrovolnickou činnost v Českých Budějovicích a okolí

Přihlašovací dotazník pro zájemce o dobrovolnictví

Osobní údaje

Dobrovolnictví

Možnosti dobrovolnictví (zaškrtněte oblast/i, ve kterých byste chtěl/a působit)

  1. Souhlasím, aby Diecézní charita České Budějovice zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů mé osobní a citlivé údaje, která jsem sdělil/a v tomto dotazníku, a to pro účel evidence osob zúčastněných v projektu  Dobrovolnického centra.
  2. Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro spolupráci (v databázi bude uvedeno mé jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé  bydliště, kontakt na mě, popis mé situace) po dobu mého zájmu o dobrovolnictví a výkonu dobrovolnické činnosti. V případě přerušení či ukončení mé spolupráce s Dobrovolnickým centrem budou tyto údaje uchovávány po dobu nejméně tři měsíce od mého posledního kontaktu. Dále pak budou archivovány jen pro statistické účely.
  3. Souhlasím s tím, aby si Diecézní charita České Budějovice ověřila pravdivost mnou poskytovaných údajů.
  4. Byl/a jsem poučen/a o tom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.
pětplussedm=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.