Péče o dobrovolníky

Jak se o dobrovolníky staráme v průběhu jejich činnosti?

  • Metodické vedení dobrovolníků a průběžná zpětná vazba – průběžné řešení potíží a potřeb, se kterými se dobrovolníci mohou obracet na koordinátorku dobrovolníků.
  • Supervize dobrovolníků – pouze pro dobrovolníky, kteří v rámci dlouhodobé dobrovolnické činnosti pracují s klienty v projektech v Českých Budějovicích. Supervize probíhají jednou za 6 měsíců (vždy na jaře a na podzim), forma supervizí je skupinová. Supervize jsou pro dobrovolníky povinné. Supervize ale nemá dobrovolníky omezovat, ale naopak jim pomoci v jejich činnosti. Jde o setkání dobrovolníků, kteří pracují se stejnou cílovou skupinou. Na tomto setkání se vyjasňují problémy, na které mohou dobrovolníci během své činnosti narazit

Někteří dobrovolníci u nás působí již řadu let. Jiní přicházejí s jasnou představou určité doby, po kterou se dobrovolnictví chtějí věnovat. Všech dobrovolníků si nesmírně vážíme a jsme jim za jejich pomoc vděční!