Děti ze sociálně slabých rodin

Projekt se zaměřuje na podporu zdělávání a trávení volného času dětí ohrožených sociálním vyloučením na území města České Budějovice. Funguje na podobném principu jako v České republice uznávaný program Pět P s upravením a přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny a rozšířením o nabídku doučování dítěte ze strany dobrovolníka.

Šance všem - dětiCílem projektu je zlepšení kvality života dětí, působení na jejich celkové formování, podpora a rozvoj jejich vlastní osobnosti a vzdělávání formou individuálního přístupu. Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 5 do 18 let z klientských rodin Poradny Eva, Intervenčního centra a Poradny pro cizince při Diecézní charitě České Budějovice, kterým obvykle chybí dostatečné psychosociální dovednosti a podpůrné sociální zázemí. (V Poradně pro cizince jsou navíc cílovou skupinou i dospělí lidé, kteří potřebují pomoci s doučováním anglického nebo českého jazyka.) Sekundárním cílem je podpora fungování rodin zúčastněných dětí, projekt může nést některé znaky respitní péče. Projekt Šance všem je součástí komplexní pomoci pro rodiny s dětmi či rodiče - samoživitele, poskytované Poradnou Eva, Intervenčním centrem a Poradnou pro cizince. Práce s dětmi má vliv také na osobní rozvoj dobrovolníků a přispívá k posílení občanské společnosti na místní úrovni.
Konkrétní náplní činnosti s dětmi jsou pravidelné každotýdenní schůzky jednoho dítěte s jedním dobrovolníkem, pravidelné skupinové aktivity – kroužky (např. výtvarný, sportovní) a jednorázové akce – např. letní dětský tábor, výlety, víkendové akce. Pro schůzky s dětmi slouží jako zázemí vhodně vybavená Klubovna u Palečka (B. Němcové 53) a klubovna na adrese Kanovnická 18. 
Prováděcími aktivitami při schůzkách dobrovolníků s dětmi jsou celkově volnočasové, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s dětmi (např. doučování, výlety a jakékoliv společné aktivity – výtvarné činnosti, návštěva hřiště, cukrárny apod.) 

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM

Spolupracující organizace: