YoungCaritas.cz aneb mladé dobrovolnictví
27. září 2018 Aktuálně

YoungCaritas.cz aneb mladé dobrovolnictví

České Budějovice – Diecézní charita České Budějovice od roku 2019 zařadí mezi programy svého Dobrovolnického centra nový projekt YoungCaritas.cz, který cílí na podporu dobrovolnictví, solidarity a prosociálního chování dětí a mládeže. K tříleté podpoře tohoto jedinečného projektu se spolupracující firma Energie AG Bohemia zavázala symbolicky 27. září na Den Charity.

Nový projekt YoungCaritas.cz je pokračováním úspěšného projektu Vodní kapky, v rámci něhož holding Energie AG Bohemia v průběhu deseti let finančně podporoval hornorakouskou charitu (Caritas Oberösterreich) ve vybudování 262 studní v africkém Kongu. Nyní by Vodní kapky měly probudit k životu dobrovolnictví mladých lidí a jejich solidaritu v českobudějovickém regionu – na podporu nového projektu YoungCaritas.cz, inspirovaného lineckou charitou, vodohospodářská společnost věnuje jeden haléř ze zisku za každý metr krychlový vody dodaný českým zákazníkům. 
Spolupráci o chystaném projektu YoungCaritas.cz (Mladá Charita) formálně stvrdil podpisem ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout a jednatel firmy Energie AG Bohemia Christian Hasenleitner symbolicky na Den Charity, který u nás připadá na 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení). Tímto memorandem se Energie AG Bohemia zavázala k tříleté podpoře projektu, jehož cílem je podpora dobrovolnictví a prosociálního chování dětí a mládeže.  

Myšlenka YoungCaritas.cz vznikla při mé návštěvě v linecké charitě, kde tento projekt funguje již 20 let. Líbilo se mi, jak rakouští kolegové seznamují děti se sociálními tématy jako je hlad, chudoba, zadlužení, chybějící domov, stáří i třeba násilí a současně je vedou k solidaritě, tedy aby pro druhé byli sami ochotni něco udělat. Jsem velmi rád, že jsme v Energii AG Bohemia našli partnera, který má odvahu a chuť s námi tento projekt začít u nás podporovat“, uvedl Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice.  

Osobitý projekt YoungCaritas.cz, který má za cíl otevřít srdce dětí a mládeže pro potřebné, se tak od roku 2019 zařadí mezi ostatní programy Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice, které dlouhodobě koordinuje činnost desítek dospělých dobrovolníků.

Mgr. Martina Nováková

PR pracovník (vztahy s veřejností)
Tel.: 732 483 213 E-mail: 88EDZ.549hIk1~l7VX~nT678T-uk87j7T-M