Dobrovolnice Kateřina Bartlová získala za svou práci pro Dobrovolnické centrum Cenu Ď Zobrazit fotogalerii
20. října 2022 Z Dobrovolnického centra

Dobrovolnice Kateřina Bartlová získala za svou práci pro Dobrovolnické centrum Cenu Ď

Naše dobrovolnice Kateřina Bartlová převzala ocenění za dlouholetou práci pro Diecézní charitu České Budějovice. Uspěla v krajském kole Ceny Ď, porotu nadchl její příběh pomoci vězňům a lidem bez domova.

Katka u nás jako dobrovolník pravidelně a soustavně působí od roku 2013. Začala v projektu Vězeňská korespondence. Anonymně si prostřednictvím adresy DCHČB dopisuje s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. Píše si vždy s jedním vězněm až do doby, než je propuštěn na svobodu nebo o to ztratí zájem. Za devět let Katka psychicky podpořila asi 5 vězňů. 

Od roku 2014 je Katka zapojená také do programu Šance všem, kde pracuje s lidmi bez domova. Původně pomáhala asi 5 let školským sestrám s přípravami a výdejem svačinových balíčků klientům. Poté, co byl tento projekt ukončen, zapojila se do terénního programu Budějcká stravenka, kde lidé bez domova za úklid veřejných prostranství a za odvedenou práci dostávají stravenky, za které si klienti mohou zakoupit potraviny nebo jídlo.

Kromě popsané pravidelné dobrovolnické činnosti Katka nevynechá příležitost, aby nám pomohla i při jednorázových akcích většinou spojených s lidmi bez domova (např. během pandemie v provizorní noclehárně, když byl v karanténě azylový dům nebo ve stanových městečcích zřízených pro lidi bez domova). Účastnila se ale také jako vedoucí výletu pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2021 měla Kateřina 80 odpracovaných hodin.