Celorepublikové kolegium poprvé v Českých Budějovicích! Zobrazit fotogalerii
21. června 2022 Z Dobrovolnického centra

Celorepublikové kolegium poprvé v Českých Budějovicích!

Kolegium je odborná platforma pracovníků ze stejných oblastí. Představuje jedinečný nástroj pro sdílení dobré praxe, konzultování a navrhování nových kroků i tříbení společného názoru. Kolegia zastřešují činnost diecézních Charit i sekretariátu Charity Česká republika. Na celonárodní úrovni pracuje patnáct odborných kolegií, z nichž jedno je právě Kolegium pro dobrovolnictví, které se setkává většinou třikrát ročně v Praze.

placky ČBTentokrát si ale členové kolegia odhlasovali výjezdní zasedání v Českých Budějovicích. Po dvou letech, kdy bylo možné pořádat setkání pouze v on-line prostředí, to byla opravdu osvěžující změna. Na schůzi přijeli kolegové z brněnské, ostravsko-opavské a olomoucké diecéze, on-line se dále připojila kolegyně z Litoměřic. Nechyběl také garant kolegia, Oldřich Haičman - ředitel brněnské Diecézní charity, Jiří Kohout - ředitel Diecézní charity České Budějovice (DCHČB) a také kolegyně z táborského a píseckého Dobrovolnického centra - členky diecézního kolegia. Prostřednictvím on-line prostoru jsme mohli přivítat i hosty:  Ivu Kuchyňkovou, manažerku pro advokační činnost v sociální oblasti, a Jiřího Vraspíra, analytika pro sociální věci. 
Program byl zahájen úvodním slovem pana ředitele Kohouta, který představil DCHČB a její historii, poté byla představena budova DCHČB a její jednotlivé služby. Dále se pokračovalo jednáním např. o tématech zapojení dobrovolníků při mimořádných událostech (díky hostu Martinu Zamazalovi, předsedovi Kolegia pro Mimořádné události), lobbyingu za dobrovolnictví přímo u příslušných Ministerstev, připomínek k zákonům o dobrovolnické službě a sociálních službách či projektu Young Caritas. Následoval oběd v pracovním duchu a přesunutí se do klubovny pro dobrovolníky s dětmi. Po prohlídce klubovny ještě proběhla krátká diskuze.
Jedním z výstupu setkání bude vznik kampaně cílící na zdůraznění nutné role koordinátora dobrovolníků, který, když se práce dělá dobře, není za svou činností vidět. Je ale nutné si uvědomit, že bez koordinátora by nebyli ani dobrovolníci, proto by kampaň měla vést ve své první fázi k osvětě charitních pracovníků, v dalších fázích i ven mimo charitní prostředí. Autorem kampaně je DCH Brno.
Setkání mělo jedinou chybu: čas. Účastníci by bývali ocenili více prostoru na dořešení jednotlivých témat, kterých bylo opravdu mnoho. Příště se rádi sejdeme na návštěvě v další diecézi i na více dní, aby zbyl čas i na neformální setkání a prohlídku daného města. Děkujeme všem za účast a těšíme se na viděnou!

Barbora Fišerová Pegleyová

koordinátorka dobrovolníků
Tel.: 731 604 163 E-mail: X8El5b541bFo8~l7VX~nT678T-uk87j7T-M