Všude dobře, na Lipně nejlépe! Zobrazit fotogalerii
10. října 2022 Postřehy dobrovolníků

Všude dobře, na Lipně nejlépe!

Podzimní víkendová výprava na Lipno se již stala tradicí. Letos měla proběhnout hned o druhém zářijovám víkendu, ale kvůli špatnému počasí musela být přesunuta a proběhla nakonec přesně o měsíc později. A povedlo se - lepší počasí si nikdo ani nemohl přát. Sluníčko svítilo celou dobu a odráželo se v zářivé náladě účastníků. Poděkování patří opět dobrovolníkům Andrejce, Zdence a Oldovi, kteří se postarali o přípravu programu, zasadili se o hladký průběh akce a strávili volný víkend s dětmi. Andrejce děkujeme také za reportáž a fotky z vydařené akce.

Dobrá zpráva byla hned na začátku výpravy, kdy jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží a mohli jsme tak vyrazit na víkend směr Lipno nad Vltavou. Celá výprava se nesla v příjemné atmosféře. Šlo o velmi akční víkend plný zábavy. Po příjezdu v podvečerních hodinách jsme se šli ubytovat, navečeřet a vyrazili jsme na večerní procházku po marině.
V sobotu hned po snídani se někteří vydali prozkoumat blízké okolí na kole. Naše cesta směřovala podél pobřeží po cyklostezce směr Frymburk. Ne všichni ale ovládali cyklistické dovednosti a tak se seznamovali s jízdou na kole na okraji stezky. A byly zaznamenány úspěchy, kdy některé děti s velkou radostí oznamovaly, že se jejich dovednosti zlepšily.


V poledne jsme autobusem vyjeli ke Stezce korunami stromů. Dostali jsme se tak do výšin, kde jsme testovali různé naučné a adrenalinové prvky a nakonec jsme si užívali i báječné výhledy do okolí. Stezka pro nás měla ale připravenou ještě jednu zábavu a to jízdu tobogánem. Zbytek dne jsme strávili v Království lesa, kde jako vždy vedla velká trampolína. Děti opět vydržely na trampolíně dovádět dlouhou dobu – pohyb na trampolíně zbožňují; při skocích mají vždy velký úsměv na tváři. Poslední výskok a bezpečný dopad, bylo na čase zakusit i jiné atrakce. Děti s radostí a velkou energií dováděly, testovaly své pohybové dovednosti a zkoušely řadu dalších fantastických atrakcí. V neposlední řadě jsme se také vydali do lesní dílničky, kde si děti vyrobily z přírodnin různé předměty – lodičku, sovu, atd. Tady se také dozvěděly něco o dřevě a jeho cestě z lesa. Z Království lesa všichni odcházeli spokojení a společně strávený čas děti natolik sblížil, že cestou z kopce nebyl nikdo, kdo by šel sám, každý měl někoho po ruce, s kým se držel za ruku.
Po večeři jsme se vydali na stezku odvahy. Dětem byl přečten vzkaz z láhve od kapitána Niama, který při strašné bouři přišel o loď i s celou posádkou. Ale protože už rekvíroval loď novou, hledal i tuláky na palubu. Potřeboval si je ale prověřit a tak jim na stezce odvahy připravil hned několik úkolů. Děti během překonání strachu z nočního dobrodružství musely navíc prokázat svou paměť, postřeh a plnit rébusy, díky kterým získaly postupně čísla z číselného kódu, kterým v závěru stezky otevřely zámek se vzkazem. Ve vzkazu stálo: „Gratuluji. Pasuji tě tímto na hodnost malého námořníka. Na ubytování najdeš svůj poklad.“ Po přečtení vzkazu děti spekulovali nad tím, kde asi bude poklad schovaný. A po příchodu k hotelu poklad našly hned na recepci.
V neděli ráno nás všechny probudil telefon od kapitána Niama, který zavolal na každý pokoj. Děti pochválil za jejich statečnost na stezce a vzhledem k udělené hodnosti „malý námořník“ děti pozval na okružní plavbu po „jihočeském moři“ – Lipně a sám se vydal na zaoceánskou plavbu. Na plavbě jsme potkávali plachetnice, což děti nenechalo v klidu a měly spoustu otázek, jestli zrovna na této lodi není kapitán Niam. Kapitána jsme ale již na vodě nezastihli. Po obědě byl čas zvednout kotvy a vydat se do svých domovů. Vraceli jsme se příjemně znavení, s dobrým rozpoložením a plni dojmů a zážitků. Tak třeba zase za rok „ahóóóój“!  
Závěrem velké díky patří panu Karlu Karasovi, díky kterému celá akce mohla proběhnout, neboť nám umožnil bezplatné ubytování, stravování a vstupy na atrakce. Díky jeho velké štědrosti a laskavosti umožnil dětem prožít radost z pobytu v přírodě a trávit tak smysluplně svůj volný čas.
Akce proběhla v rámci projektového dne Young Caritas.

Barbora Fišerová Pegleyová

koordinátorka dobrovolníků
Tel.: 731 604 163 E-mail: X8El5b541bFo8~l7VX~nT678T-uk87j7T-M