V pondělí 10. srpna odstartoval první týdenní příměstský tábor organizovaný Young Caritas – nejnovějším projektem českobudějovické diecézí Charity. Zábavný týden s inspirativními osobnostmi si užily děti zaměstnanců Charity společně se svými kamarády. Poznávání hrdinů učilo děti objevovat důležité ctnosti a hodnoty také v sobě samých.

Od 10. do 14. srpna probíhala dobrodružný příměstký tábor s programem doslova na míru. Desítka dětí si v pondělí ráno procvakla lodní lístky a bezpečně (se záchrannými vestami) nastoupila na pomyslnou výletní loď, která však měla za úkol na své prázdninové plavbě záchrannou misi – získat od zajímavých osobností mapu místa, kde je skryta vzácná substance, kterou zachrání všechno živé na Zemi. Cestu však zná pouze několik výjimečných lidí – hrdinů po celém světě. 

V pondělí se děti seznámily s bioložkou Jane Goodallovou, která je doprovodila do zookoutku v Husově kolonii a inspirovala je k ochraně zvířat a přírody.
Úterý se na neslo v duchu klidu a odpočinku. Za dětmi zavítal samuraj Mijamoto Musaši, který je známý nejen svou bojovností, oddaností a statečností, ale i tím, že si vždy najde chvíli klidu na vypití dobrého čaje. Děti se mimo jiné dozvěděly spoustu informací o čaji, mohly ochutnat pravé japonské čaje a pochutiny, vyzkoušet si bojové umění a v závěru dne si i zafilozofovat.
Ve středu si děti uvědomily, že statečností, chytrostí, důvtipem, ale i obratností mohou pomoci druhým – slabším lidem. V českobudějovické Stromovce na ně čekal Robin Hood, který právě hledal nové rekruty do své družiny. Odvážné adepty pak procvičil i jeho pobočník Malý John.
Ve čtvrtek se táborníci vydali hledat své kořeny a minulost do Nových Hradů s rytířem Ferdinandem Buquoyem, který jim zanechal další důležitou indícii k plnění týdenního úkolu. Kromě hledání tajemného vzkazu, ražení mincí či pikniku v přírodě nechyběla dobrodružná procházka k vodopádu v Terčině údolí.
Pátek děti dokončily svou dobrodružnou plavbu a společně s profesionálním animátorem si samy mohly vyzkoušet, jak při animaci vzniká dojem pohybu, a rozpohybovat své vlastní filmové hrdiny v krátkém animovaném filmu.
Celý tábor kladl důraz na hrdinství a ctnosti, které děti postupně hledaly a objevovaly i v sobě samých, aby mohly být dobrými lidmi. Všichni pak došli ke zjištění, že k hrdinům nepatří jen Supermani a další postavy z televize, ale i živí lidé, kteří pomáhají druhým.


Více o Young Caritas

Začátkem roku 2020 zahájila Charita Česká republika spolu s Diecézní charitou České Budějovice, Diecézní katolickou charitou Hradec Králové a Diecézní charitou Plzeň tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice. Hlavním cílem je vytvoření platformy pro podporu neformálního vzdělávání dětí a mládeže v charitní síti v České republice.
Young Caritas je celoevropská platforma, která zapojuje mladé lidi (od 6 do 26 let) do činnosti Charity a přináší jim tak možnost mít pozitivní dopad na společnost. Českobudějovická odnož projektu Young Caritas v České republice rozšiřuje nabídku neformálního vzdělávání dětí a mládeže za použití nových metod v neformálním vzdělávání.


Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327

YC_logo EU_MŠMT

 

Mgr. Martina Nováková

PR pracovník (vztahy s veřejností)
Tel.: 732 483 213 E-mail: 88EDZ.549hIk1~l7VX~nT678T-uk87j7T-M