Také letos Diecézní charita ČB koleduje

Také letos Diecézní charita ČB koleduje

První dva lednové týdny se koná tradiční tříkrálová sbírka. Letos probíhá již 18. ročník této akce. Sbírku pořádá Charita ČR a v českobudějovické diecézi zaštiťuje Diecézní charita České Budějovice (DCHČB) ve spolupráci se svými organizačními složkami a farnostmi. Vybrané prostředky podpoří projekty Diecézní charity doma i v zahraničí.  Při DCHČB se organizace již tradičně ujímá Dobrovolnické centrum a vysílá 68 skupinek do Českých Budějovice a okolí. V celé diecézi bude skupinek asi 1600.

„My tři králové jdeme k vám…“ rozléhá se právě teď ve všech koutech České republiky. Koledníci jdou od domu k domu, přinášejí požehnání a vybírají finanční prostředky na dobrou věc. Nezřídka obdrží kromě finančního obnosu také sladkosti na posilnění. Dárci na oplátku získají cukřík, kapesní kalendář na rok 2018 a tzv. záměry, kde si mohou přečíst, jak konkrétně jejich příspěvek pomůže. Bližší informace o jednotlivých záměrech si můžete přečíst na www.trikralovasbirka.cz.

Letos budou v DCHČB vybrané finanční prostředky použity na udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích, včetně humanitární pomoci lidem v nouzi doma i v zahraničí. DCHČB podporuje doma mimo jiné lidi s postižením, seniory, osoby ohrožené domácím násilím, ženy a dívky v nouzi a koordinaci dobrovolníků. V zahraničí pak pomáhá lidem zasaženým humanitární katastrofou, podporuje také rozvojové projekty například v Bělorusku a Bulharsku.

Přesné rozdělení výtěžku sbírky je následující: 65 % výtěžku se vrátí do místa koledování, 15 % je určeno na podporu projektů charit v českobudějovické diecézi, 10 % poputuje na humanitární pomoc, 5% na projekty Charity ČR a 5 % činí režie sbírky.

A kde můžete koledníky DCHČB potkat? Přímo v Českých Budějovicích budou koledovat například v Nemanicích, Rožnově, Borku, Roudném a v okolí nemocnice. Dále pak obcházejí Hrdějovice, Trhové Sviny, Křemži nebo Třebotovice.

Závěrem upřímný výrok jedné z kolednic ze včerejší koledy v Hrdějovicích: „Sice lije, ale aspoň bude mít charita hodně penízků!“