Soutěž: Navrhněte maskota Diecézní charity České Budějovice

Zapojte se do soutěže na téma Návrh charitního maskota pro naši charitu. Své návrhy (kresby) můžete posílat do 15. června 2013! Více informací o soutěži a podmínky naleznete zde.

Všechny návrhy, které budou splňovat pravidla soutěže, budou prezentovány na webových stránkách Diecézní charity Č. Budějovice. Autor/ka nejlepšího návrhu získá drobný dárek (tričko, hrnek a odznáček – vše s logem Charity ČR).

Pravidla soutěže:

1.      Soutěž je určena pro veřejnost, dobrovolníky a klienty Diecézní charity České Budějovice.

2.      Kresba se musí držet tématu „Návrh na charitního maskota Diecézní charity České Budějovice“.

3.      Navrhovaný maskot by měla být stylizovaná postava člověka, která reprezentuje Diecézní charitu České Budějovice a má na sobě, např. na oblečení, logo Charity Česká republika.

4.      Přihlášky:

a.       Do soutěže budou přijaty pouze kresby na papíře o velikosti minimálně 21 x 29 cm (tzn. papír velikosti A4).

b.      Každá kresba musí být na zadní straně označena jménem autora, kontaktní adresou, emailem a telefonem na autora.

c.       Jeden autor může do soutěže přihlásit maximálně 5 návrhů.

d.      Kresbu/y přijímáme do 15. 6. 2013 na adrese: Diecézní charita ČB, Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice. Obálku označte heslem „Charitní maskot“.

5.      Vyhodnocení:

a.       Nejlepší návrh vybere komise složená z charitních pracovníků a dvou externistů.

b.      Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 30. 6. 2013 na webu Diecézní charity České Budějovice

6.      Prezentace návrhů:

a.       Soutěžní kresby budou prezentovány na webových stránkách Diecézní charity České Budějovice.

b.      Vítězný návrh bude používán pro účely méně formální prezentace Diecézní charity České Budějovice.

c.       Přihlášením do soutěže autor návrhu souhlasí s jeho prezentací na webu Diecézní charity České Budějovice i v dalších materiálech Diecézní charity České Budějovice (výroční zpráva, web, Facebook, letáky apod.), a to bez nároku na honorář.

d.      Přihlášením do soutěže autor návrhu souhlasí se shromažďováním a užíváním osobních dat, které poskytne, Diecézní charitou České Budějovice.

7.      Úplné znění Souhlasu se shromažďováním a užíváním osobních dat:

a.       Souhlasím, aby Diecézní charita České Budějovice zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, o kterém jsem byl/a informován/a, mé osobní a citlivé údaje, a to pro účel evidence osob zúčastněných v projektu „Návrh na charitního maskota Diecézní charity České Budějovice“. Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro spolupráci po dobu trvání soutěže a po dobu nejméně tři měsíce od jejího ukončení. Dále pak budou tyto údaje archivovány jen pro statistické účely. V databázi bude uvedeno mé jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontakt na mě.

b.      Souhlasím s použitím mého jména, příjmení a kresby návrhu charitního maskota ve výroční zprávě, na webových a facebookových stránkách Diecézní charity České Budějovice a ve zprávách pojednávajících o Diecézní charitě České Budějovice.

Za Diecézní charitu České Budějovice dne 6. 5. 2013

Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka