Objevárium v klubu "Paleček" - "Oklam oko"

Objevárium v klubu "Paleček" - "Oklam oko"

Dne 18. listopadu 2017 se u nás v klubu „Paleček“ Diecézní charity České Budějovice zastavila děvčata z organizace „Objevárium“ a místním dětem ukázala, jak moc nás naše smysly mohou klamat. Hned na úvod si děti připomněly, kolika smysly my lidé svět poznáváme a krátce po tom, nakolik viděné může být klamným. To lektorka z „Objevária“ demonstrovala hned na několika ukázkách optických klamů, na kterých bylo dětem vysvětleno, co to znamená perspektiva, iluze a jak i pouhá hra s barvami může naše oko mást.

Po krátké motivační a vědomostní části děti dostaly možnost vyrobit si i vlastní klamy, kterými by mohly doma trochu zmást i rodiče nebo sourozence. Všech pět dětí se sešlo u stolů a tam vytvářely objekty v pohybu, obrázky v zrcadle, dinosaury, co z nás nikdy nespouští oči, nebo si jen tak samy zkoumaly další množství optických klamů.

Po skončení programu došlo i na hry, při kterých si děti zkrátily dlouhé čekání na rodiče. Kluci si nejprve našly zálibu v šermovacích hrách, ale protože to nebylo zrovna bezpečným ukončením poznávacího dne, bylo jim nabídnuto trávení času trochu klidnějším způsobem. Proto si zvolili hru na pantomimu a později kulečník. Jediné děvče, které se dnešního dne zúčastnilo a nejevilo zájem o divoké chlapecké hry, si v klidu malovalo u stolu. Lehce po čtvrté hodině jsme se všichni rozloučili.

I přes počáteční problémy s projektorem, který se nám, bohužel, nepodařilo spustit, se děvčata z „Objevária“ nenechala odradit a svůj program uskutečnila alternativní cestou. Připravené obrázky odprezentovaly na papíře. Nutno dodat, že ani tak to na atraktivnosti neubralo. Děti byly optickými klamy nadchnuté a lektorce po celých třicet minut prezentace věnovaly pozornost a s nadšením si všechny klamy zkoušely. Během výtvarných činností se zapojily všichni a nedocházelo k žádným neshodám ani jiným problémům.

Související galerie