Krátká reportáž z výletu na Kleť

Pro děti, které se vzhledem ke svému věku nemohou zúčastnit letního tábora, byl zrealizován nápad třídenního výletu s ubytováním na Kleti. Ubytování poskytl zdarma pro všechny účastníky majitel Horské chaty Kleť JUDr. Ladislav Faktor. Jízdné, vstupné a jídlo bylo hrazeno z příspěvku Nadace Open Society Fund Praha. Oběma velkým donátorům srdečně děkujeme! V následujícím textu se dozvíte o programu třídenního výletu.

Výletu se zúčastnilo 6 dětí a 4 dobrovolníci. Výlet odstartoval 16. 7. 2012 v odpoledních hodinách odjezdem vlaku z Č. Budějovic do Holubova. Následoval pěší výstup na vrchol, ubytování se, hry a nádherná noční vyhlídka z rozhledny. Druhý den byla v plánu túra do Zlaté Koruny včetně návštěvy tamějšího kláštera.  Uskutečnění plánu se zdařilo, všichni byli příjemně unaveni zdoláním 15 km pochodu, avšak ne natolik, aby nezvládli večerní opékání buřtíků na Kleti. Poslední den před odchodem z vrcholu zvládly ještě děti návštěvu hvězdárny, pak následovala túra do Českého Krumlova a odjezd domů. Počasí po celou dobu pěkně přálo, a i přes značnou únavu z nachozených kilometrů se domů nikomu nechtělo.

Jednotlivé výšlapy byly zpestřeny povídáním o přírodě, poznáváním stromů a rostlin. Děti zároveň získávaly znalosti o značení turistických tras. Kromě nových poznatků zažily spoustu legrace a jsou bohatší o nové kamarády.  Dětem i dospělým se na Kleti moc líbilo i díky velmi vstřícnému personálu místní restaurace.

Text: Mária Šťastná

Související galerie