Tiskové zprávy

Zajímavosti a novinky z činnosti našeho Dobrovolnického centra.

S perníčky za pacienty na 1. oddělení následné péče v českobudějovické nemocnici

V předvánočním čase se podařilo spojit dvě velmi odlišné skupiny lidí. Odlišné situací, ve které se nachází, věkem, ale i tématy, se kterými se setkávají nebo je řeší. Jednalo se o pacienty na oddělení následné péče a děti ze sociálně slabých rodin. Jak to celé vypadalo se dozvíte v následujícím textu, na jehož konci najdete i obrázky z nemocnice.

Do dračí sluje - výlet pro děti ze sociálně slabých rodin 24.11.2012

Některé z dětí se během září zúčastnily soutěže o výrobu nejhezčího draka, který však nemusel umět létat.  Děti vyráběly draky s velkým nadšením a kreativitou. Aby si neodnesly radost pouze děti, jež se umístily na prvních třech místech, byl pro všechny zúčastněné uspořádán v sobotu 24. 11. 2012 výlet do „Dračí sluje“ na Rudolfově. Kolik dětí se výletu účastnilo a co všechno se dělo se dozvíte v dalším textu a můžete se podívat i na fotky.

Zveme Vás na den otevřených dveří na všech pracovištích Diecézní charity ČB ve čtvrtek 11.října 2012

Jménem paní ředitelky Diecézní charity České Budějovice si Vás dovolujeme srdečně pozvat na Den otevřených dveří všech projektů Diecézní charity ČB. Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 11. října 2012 v době od 9.00 hodin do 15.00 hodin. V následujícím odkazu naleznete adresy jednotlivých pracovišť, kde se s Vámi těšíme na viděnou.

Výlet parním vláčkem do Jindřichova Hradce pro děti ze sociálně slabých rodin

V sobotu 8. 9. 2012 vyrazilo15 dětí ze soc. slabých rodin spolu s 5 dobrovolníky na výlet do Jindřichova Hradce. Cílem bylo svézt se historickým parním vláčkem. Jízdné bylo hrazeno z příspěvku Nadace Open Society Fund Praha, který získala dobrovolnice Julie Kovářová. V následujícím textu se dozvíte, co všechno děti s dobrovolníky zažily, jak se jim líbila jízda parním vlakem, jaká bitva se odehrála a také se můžete podívat na fotky.

Deset věcí, které se dětem nejvíce líbily na Táboře malých svišťů

Diecézní charita České Budějovice uskutečnila týdenní dětský tábor pro 16 dětí ze sociálně slabých rodin. Jejich rodiče jsou klienty dvou charitních poraden. Jednak Poradny Eva pro ženy a dívky v nouzi a jednak Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Tábor se konal kousek od Hluboké u Borovan a zúčastnily se jej děti ve věku 6 – 12 let z chudých romských i bílých rodin. V následujícím textu naleznete deset nejlépe hodnocených aktivit tábora. Ty zaznívaly nejčastěji při závěrečném hodnocení dětmi.

Pomáháme dětem, kterým hrozí umístění do dětských domovů i díky Nadaci Terezy Maxové dětem

Sociální práce s  rodinami má na Diecézní charitě ČB dlouhou tradici – věnujeme se jí v charitní Poradně Eva od roku 2005. Na základě zkušeností ze setkávání se ženami, které přicházely do Poradny Eva s problémy celé své rodiny, vznikl tehdy projekt zaměřený na terénní sociální práci s rodinou. Od počátku se do pomoci zapojovali také dobrovolníci.  

V letošním roce pokračuje Diecézní charita ČB v těchto aktivitách také díky projektu „Na pomoc rodině“. Ten je finančně podpořen i Nadací Terezy Maxové dětem. V navazujícím textu si můžete přečíst o tom, jak konkrétně se pomoc dětem uskutečňuje.

Děti ze sociálně slabých rodin jedou na Tábor malých svišťů pořádaný naší Charitou

Diecézní charita České Budějovice pořádá pro 17 dětí ze sociálně slabých rodin Tábor malých svišťů. Ve dnech 7. – 13. 8. 2012 budou bydlet táborníci v Oboře Nový Dvůr u Hluboké u Borovan. V následujícím textu se dočtete odkud pocházejí děti, které pojedou na tábor, jaký je program a kdo všechno tábor sponzoruje.

Krátká reportáž z výletu na Kleť

Pro děti, které se vzhledem ke svému věku nemohou zúčastnit letního tábora, byl zrealizován nápad třídenního výletu s ubytováním na Kleti. Ubytování poskytl zdarma pro všechny účastníky majitel Horské chaty Kleť JUDr. Ladislav Faktor. Jízdné, vstupné a jídlo bylo hrazeno z příspěvku Nadace Open Society Fund Praha. Oběma velkým donátorům srdečně děkujeme! V následujícím textu se dozvíte o programu třídenního výletu.

Sháníme výtvarné a vyráběcí potřeby pro tvorbu dětí na Výtvarném kroužku

Kroužek probíhá za podpory Diecézní charity České Budějovice a je určen pro děti ze sociálně slabých rodin. Darovat můžete i již použité, ale funkční věci, které např. vaše dítě přestane na konci tohoto školního roku používat. V dalším textu se dočtete co vše využijeme, jak dlouho kroužek funguje a jaký je jeho provoz o letních prázdninách.

Dobrovolnictví v Českých Budějovicích: Doma i na výstavě

Dobrovolnictví v Českých Budějovicích: Doma i na výstavě

Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě České Budějovice vítá pomoc dobrovolníků v seniorském věku. Přihlásit se může každý, kdo je ochoten strávit svůj volný čas jako společník a dobrý posluchač. Další možností je například doučování dětí i dospělých.