„Expedice za poznáním potřeb těla i ducha“ -  Noc kostelů a Vodárenská věž

„Expedice za poznáním potřeb těla i ducha“ -  Noc kostelů a Vodárenská věž

V pátek 25.5.2018 jsme se opět sešli a účastnili se akce Noc kostelů, kterou jsme doplnili o společnou noc v klubovně. Následný den jsme ještě navštívili českobudějovickou Vodárenskou věž. Výletu se účastnilo 8 dětí a naše 3 dobrovolnice.

Tak jsme se opět sešli! Dne 25. 5. 2018 jsme se s společně s dětmi zúčastnili akce Noc kostelů, kterou jsme doplnili o společnou noc v klubovně. Následný den jsme ještě navštívili Vodárenskou věž. Výletu se účastnilo 8 dětí a 3 dobrovolnice.

Našim prvním cílem bylo navštívení kostela sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. Kupodivu všichni včas dorazili na smluvené místo, všechno bez problémů stihli a v sedm hodin už jsme byli na cestě za dobrodružstvím. Cestou od zastávky ke kostelu děti plnily úkoly. Plnily je s takovou vervou, až jsme (pozn.: dobrovolnice) byly překvapeny, jak je hledání vajíček v centru Hluboké bavilo.

V kostele jsme si poslechli část varhanního koncertu a děti se zaujetím bádaly, odkud že ta krása přichází. Po výborné ochutnávce cukroví od místních farnic jsme vyrazili za dalším dobrodružstvím. Najít názvy majestátních stromů v dolní zahradě zámku a hlavně  je správně umístit na připravenou slepou mapu, což je úkol poměrně složitý a žádné z vylosovaných dvojic se to nepodařilo úplně bez chyby. Následovalo nadšené hledání oříšků s pokladem a ještě nadšenější neplánované válení sudů. Hledání pokladu pod zakletým stromem bylo báječným vyvrcholením večera v Hluboké nad Vltavou

V Českých Budějovicích jsme ještě navštívili kostel Panny Marie Růžencové, což bylo naším druhým cílem. Tady jsme se pokusili se na chvíli zklidnit a trochu o sobě popřemýšlet. Když se blížila  půlnoc, byli jsme unaveni, ale zdaleka ne všichni. Pepíček usnul už v kostele, ale ostatní měli s usnutím problém. V klubovně si všichni připravili svou postýlku a jako poslední usnul Dominik. Ráno byl však mezi prvními vstávajícími. Lukáš a Zdeňka obstarali báječnou snídani, a tak jsme společně královsky posnídali. Děti celkem bez brblání poklidily, a poté, plni očekávání, jsme vyrazili k Vodárenské věži.

I přesto, že výjimečně nefunguje projekce, prohlédli jsme si Vodárenskou věž s výkladem průvodkyně. Na závěr výletu jsme se trochu vyřádili na zahradě u věže, kde byla centrem pozornosti dětí socha abstraktního zvířátka, které je navíc v horkém dnu osvěžilo jemnou sprchou. 

IMG_20180526_102518