Prezentace Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice na akci DOBRO MÓDA

Prezentace Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice na akci DOBRO MÓDA

Dne 22. května proběhl v kavárně hotelu Dvořák workshop v rámci Moda Fashion Day(s) 2018 České Budějovice. Pracovnice Dobrovolnického centra při DCHČB, Mgr. et Bc. Petra Kámenová (vedoucí Dobrovolnického centra) a Bc. Barbora Pegleyová, DiS. (koordinátorka dobrovolníků), byly pozvány, aby prezentovaly Dobrovolnické centrum a jeho programy zúčastněným divákům.

Na workshopu DOBRO MÓDA (dnes je módní dobrovolnictví!), který se uskutečnil v úterý 22. května v rámci MODA Fashion Days 2018 České Budějovice se podílelo také Dobrovolnické centrum DCH České Budějovice.

Připravily jsme si pro posluchače prezentaci plnou informací a fotografií. Popsaly jsme vznik Dobrovolnického centra i jednotlivé akreditované programy a vyprávěly o výletech, kroužkách a jiných akcích pořádaných pro děti a seniory. Zmínily jsme také proces, kterým musí člověk projít, pokud se chce stát dobrovolníkem. Své poznatky jsme doprovodily fotografiemi z akcí a výletů.

Důležitou součást prezentace činností Dobrovolnického centra tvořily děti z našeho výtvarného kroužku, které přišly za doprovodu svých dobrovolnic a také rodičů. Předvedly všem svůj talent a dovednosti, když na velký list papíru vyobrazily některé zúčastněné osoby. Své modely pak děti odměnily vlastním výtvorem, jejich portréty jim totiž na památku věnovaly.

Děkujeme pořadatelům za možnost prezentovat naše Dobrovolnické centrum a doufáme, že se nám podaří zaujmout další potenciální dobrovolníky. Lidí s dobrým srdcem a vůlí pomáhat druhým není nikdy dost. J Děkujeme také dětem, jejich maminkám i dobrovolnicím, které nás na akci doprovodily. Dětem děkujeme za jejich krásné výtvory a tichou pozornost, dobrovolnicím a rodičům za jejich podporu, kterou dětem dávají.

Za Poradnu Eva pro ženy a dívky v nouzi při Diecézní charitě České Budějovice si přišla nejen prezentaci Dobrovolnického centra, ale také všechny ostatní, poslechnout Mgr. Denisa Kolínová, sociální pracovnice.

Barbora Pegleyová

 

 

dobromoda_22_5_18_1Alžbětka, Lukáš a Jiřík při práci

 

dobromoda_22_5_18_2Barbora Pegleyová a Petra Kámenová při prezentaci