Pomoc charity na jihu Čech v místech postiženým povodněmi

Kaplice, Milevsko, Pelhřimov, Prachatice, Strakonice, Týn nad Vltavou, Třeboň atd. V následujícím textu naleznete podrobné informace o pomoci charity v městech a obcích na jihu Čech.  

Diecézní charita České Budějovice (řídí a koordinuje všechny charity v Českobudějovické diecézi): stále pokračuje vyhlášená humanitární sbírka pro oběti povodní. Diecézní charita ČB distribuuje vysoušeče a humanitární pomoc do charit v místech, kde byly povodně. Roman Tlapák, koordinátor povodňové pomoci za Diecézní charitu ČB říká: „Nejvíce žádané jsou lopaty, hrábě, gumové holinky, hadry, pytle na odpad, rukavice (gumové silné, jednorázové a pracovní), mýdlo a zdravotnický materiál (omniplast a rychloobvazy, septonex a další dezinfekce na drobné odřeniny). Ostatního materiálu je momentálně dostatek. Děkuji všem, kteří pomáhají při organizaci povodní.“

Městská charita České Budějovice: zajistila několik palet čisticích prostředků a dalších věcí od Hypermarketu Globus, SU – servis s.r.o. a firmy Petr Vítovec. Všechny věci byly či budou do postižených oblastí předány skrze Diecézní charitu České Budějovice.

Oblastní charita Horažďovice: Na Horažďovicku se povodňová vlna vyhnula obydleným oblastem, pokud měli lidé ve svých domovech vodu, byla to tzv. spodní voda, způsobená vysokou nasáklostí půdy. Charita zde půjčuje lidem vysoušeče.

Charita Kaplice: na základě požadavků starostů z Kaplice a okolí přivezla charita čisticí prostředky z humanitárního skladu Diecézní charity České Budějovice. Tyto věci kaplická charita předala starostům Bujanova a Benešova nad Černou, ti je předali poškozeným. Nejvíce žádány jsou čistící prostředky, pytle, rukavice, lopaty, košťata, sava, prášky na praní a hadry na podlahu. Nedostatek je zde sava, rukavic, pytlů a lopat.

Farní charita Milevsko: Nedostatek je zde sava a repelentů na komáry, kteří se začínají množit. V Božeticích u Milevska charita pomohla lidem, kteří žijí v mlýně Kvěchov. Voda zde dosahovala do výšky 75 cm. Charita darovala lidem pracovní nářadí, čisticí prostředky a pitnou vodu. Čtyři dobrovolníci pomáhali s odklízením následků povodní. V obci Březí, která spadá pod Slabčice, úplně znečistil příval vody z polí studnu a vodárnu na pitnou vodu, zároveň shořel darling. V domě žije matka samoživitelka s pěti dětmi (půl roku až osm let). Protože v domě neteče voda, není možné prát v pračce. Je nutné koupit darling a další vybavení a hlavně odborně vyčistit studnu. Charita do této domácnosti dodala pitnou vodu, čisticí prostředky, potraviny a náplň plynové bomby. Zároveň Farní charita Milevsko přijímá finanční dary na zakoupení darlingu a další pomoc rodině.

Oblastní charita Pelhřimov: Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městem Pelhřimov a Oblastní charitou Pelhřimov vyhlásila mimořádnou sbírku na pomoc oblastem postiženými povodněmi. Lidé mohou přispět těmito věcmi: ložní prádlo, utěrky, ručníky, prostěradla, přikrývky, polštáře, deky, dezinfekční prostředky, gumové pracovní rukavice. Věci mohou přinášet na Oblastní charitu Pelhřimov, Solní 1814 (areál tržnice), Pelhřimov.

Farní charita Prachatice: ve spolupráci s Farností Prachatice a Českým červeným křížem byla vyhlášena okamžitá sbírka, do které mohli lidé přispívat od 3. do 7. června 2013. Materiál ze sbírky rozváželi pracovníci charity ve spolupráci s ČČK a HZS do postižených obcí. Postupně se podařilo uspokojit všechny požadavky z míst zasažených povodněmi na čisticí a desinfekční prostředky, košťata, lopaty, hrábě, rukavice atp., včetně vysoušečů, WAP a dalších potřeb. V obci Záblatí pomáhali při odklízení škod po povodních dobrovolníci z charitního Azylového domu sv. Petra pro muže společně s jedním pracovníkem Azylového domu. Dosud charita ve spolupráci s ČČK a HZS pomohla ve 49 domech v obcích Malovice, Netolice, Strunkovice nad Blanicí, Husinec a Záblatí. Poté, co tento týden proběhl rychlý monitoring akutních potřeb a zavážka materiálu, bude charita dělat během příštího týdne sociální šetření v postižených domech na základě podkladů z obcí (pro vyhodnocení potřeb následné pomoci lidem postiženým povodněmi).

Oblastní charita Strakonice: charita nabídla pomoc starostům obcí na strakonicku. Pomáhala pak v obcích Slaník a Strunkovice nad Volyňkou. Zapůjčila zdejším domácnostem vysoušeče a do obce Slaník dodala materiální pomoc (košťata, savo, rukavice, hadry apod.).

Oblastní charita Sušice: charita se spojila se starosty na sušicku a nabídla pomoc. Protože byly zatopeny „pouze“ sklepní prostory a jeden rekreační objekt v přízemí, zapůjčila charita vysoušeče a poskytla lidem desinfekční a úklidové prostředky. Sušická charita vyhlásila sbírku na pomoc lidem na jihu a severu Čech, do které přijímá savo, košťata, lopaty, holinky, rukavice, zdravotnický materiál a úklidové prostředky. Dále široké stěrky na podlahy, kolečka na odvážení naplavené zeminy.

Farní charita Tábor: charita poskytla v minulých dnech především materiální pomoc (úklidové a čisticí prostředky) a zapůjčila do vyplavených domácností vysoušeče. Pomoc směřovala především do Bechyně do postižené části Zářečí. Nejvíce byly žádány čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky a vysoušeče. Chyběly lopaty (řešeno ve spolupráci s ČČK). I nadále bude pomoc směřovat především do Bechyně – zde budou pracovníci provádět sociální šetření za účelem poskytnutí finanční pomoci od charity lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. Lidé z obcí na území táborska zatím zvládají úklid po povodních svépomocí. Farní charita Tábor děkuje sesterské Oblastní charitě Pelhřimov, její ředitelce paní Litomiské a všem tamním pracovníkům, za poskytnutí rychlé a bezprostřední pomoci ve formě dodávky úklidových prostředků. Za zprostředkování vysoušečů míří poděkování táborské charity do Diecézní charity Č. Budějovice p. Tlapákovi.

Oblastní charita Třeboň: dobrá zpráva z Třeboně - nakonec nebyly vyplaveny žádné domácnostiJ! Charita zapůjčila dva páry vysoušečů do sklepů, kde byla voda. Všechna ostatní pomoc je soustředěna do humanitární sbírky čisticích, úklidových a desinfekčních prostředků a finanční pomoci pro místa, která byla zasažena povodněmi.

Farní charita Týn nad Vltavou: pracovníci Města Týn nad Vltavou ve spolupráci s pracovníky charity uskutečňovali pomoc lidem zasaženým povodněmi a prováděli sociální šetření (pro další pomoc, aby byla skutečně potřebná a účelná). Farní charita Týn nad Vltavou poskytovala lidem zasaženým velkou vodou psychosociální podporu a předala materiální pomoc (košťata, kbelíky, hadry na zem, sava, rukavice, balená voda apod.). Charita také pomáhala se zajištěním vysoušečů a dalších nutných věcí pro likvidaci škod, do jedné domácnosti řeší finanční pomoc (pro paní, která žije sama – voda jí zničila kotel na vytápění domu).

Veselí nad Lužnicí (spadá pod Diecézní charitu České Budějovice): charita zapůjčila do postižených míst několik vysoušečů. Jinak zatím není hlášena potřeba pomoci, neboť se stále čeká, až hladina řeky poklesne a voda opadne natolik, aby se mohlo začít s úklidem a se sčítáním škod.

Oblastní charita Vimperk: místní charita ve spolupráci s městem Vimperk pořádá materiální sbírku na pomoc lidem postiženým povodní.  Potřebné jsou následující věci: deky, utěrky, ložní prádlo, savo, rukavice, holínky, lopaty, kbelíky, kartáče, košťata a další úklidové, ochranné a pracovní prostředky. Lidé mohou také zapůjčit vysoušeče a elektrocentrály pro lidi postižené povodněmi. Místo humanitární sbírky je Sběrný dvůr ve Vimperku.  

Text: Věrka Michalicová

Kontakt pro média: Roman Tlapák, zástupce ředitele a vedoucí Humanitární a rozvojové pomociMobil 732 474 234; email tlapak@charitacb.cz

 Nabízím pomoc
 

Jak se k nám dostanete

Najdete nás v blízkosti českobudějovické nemocnice, viz mapa