Charita na jihu Čech kontaktuje lidi zasažené povodněmi a zjišťuje jejich další potřeby

Aktuální dění z Diecézní charity České Budějovice, oblastních charit Písek, Strakonice, Sušice a Třeboň a z Farní charity Tábor o pomoci lidem po povodních si můžete přečíst zde.

Diecézní charita České Budějovice (řídí a koordinuje všechny charity v Českobudějovické diecézi): ve dnech 7. – 9. června 2013 uskutečnilo devět školených charitních pracovníků sociální šetření v Bechyni, Protivíně a Putimi. Smyslem sociálního šetření je zjištění opravdové potřebnosti a správné zacílení následné pomoci lidem zasaženým povodněmi. Pracovníci, kteří šetření prováděli, jsou z Oblastní charity Uherské Hradiště a z Arcidiecézní charity Olomouc. Navštívili 11 domácností v Bechyni, kde bylo při povodni 0,5 metru vody. Hlášené materiální škody jsou převážně na nábytku, podlahových krytinách a elektrospotřebičích (sporáky, pračky, ledničky). V Putimi navštívili pracovníci 21 domácností a stejně i zde zjišťovali požadavky na potřebnou materiální a finanční pomoc lidí zasažených velkou vodou. Pracovníci moravských charit poskytli 8 lidem i psychosociální pomoc – povodně a vše s tím související jsou těžkou situací pro každého člověka. Pracovníci při poskytování psychosociální pomoci naslouchali lidem a pomáhali jim se vyrovnat se současnými náročnými poměry. Roman Tlapák, koordinátor humanitární pomoci Diecézní charity České Budějovice upřesňuje, jaké věci jsou nyní nejvíce potřebné: „Repelenty proti komárům, holínky, zdravotnický materiál (náplasti, dezinfekce a obvazy) a kladiva a sekáče na otloukání zdiva. Tyto věci mohou lidé i nadále přinášet do skladu humanitární pomoci Diecézní charity ČB v Kanovnické 16 v Č. Budějovicích v pracovní dny v době 8.00 – 16.00 hodin.“  

Oblastní charita Písek: charita poskytla lidem zasaženým povodněmi čisticí a úklidové prostředky a uskutečnila sociální šetření v obcích Milenovice na Protivínsku a v obcích Mirovice a Nerestce na povodí Skalice přes Obecní úřady. V obci Milenovice poskytla na žádost jedné rodiny sociální poradenství (informace o možnostech hmotné a finanční pomoci, pomoc s vyřízením sociálních dávek apod.).

Oblastní charita Strakonice: charita zapůjčila další dva vysoušeče, tentokrát do obce Hoštice u Volyně. Jiná pomoc tady nebyla přes víkend a v pondělí 10. června 2013 od charity žádána.

Oblastní charita Sušice: vyhlásila společně s Městským úřadem Sušice a Římskokatolickou farností Sušice humanitární sbírku – její výtěžek poputuje k lidem zasaženým povodněmi v jižních a severních Čechách. Lidé mohou přinášet úklidové, dezinfekční a prací prostředky (Jar, Savo, prací prášky, hadry, mopy, odpadové pytle, gumové rukavice, mýdla). Dále lopaty, košťata, smetáky, stěrky, kýble, holinky, ručníky, utěrky, prostěradla, povlečení, balenou vodu a suché balené trvanlivé potraviny. Přesná místa, kde je možné do sbírky přispět (Sušice, Kašperské Hory a Volšovy u Sušice), jsou uvedena na www.charitasusice.cz.  

Farní charita Tábor: přes prudké bouřky a s tím spojené vydatné deště, které se v neděli 9. června večer přehnaly nad Táborskem, zde byla v pondělí 10. června 2013 situace poměrně klidná. Kromě zapůjčení vysoušečů nebyla od pondělního rána žádná potřeba akutní pomoci v souvislosti s velkou vodou.

Oblastní charita Třeboň: aktuální situace z pondělí 10. června vypadá na Třeboňsku dobře, není žádná zatopená domácnost. Lidé přinášejí do humanitární sbírky na Oblastní charitu Třeboň dezinfekční prostředky, povlečení a hračky. Tyto věci poputují do míst, které zasáhly povodně.

Z ostatních míst na jihu Čech máme hlášeno, že je situace stejná, jako v pátek.

Text: Věrka Michalicová

Kontakt pro média: Roman Tlapák, zástupce ředitele a vedoucí Humanitární a rozvojové pomociMobil 732 474 234; email tlapak@charitacb.cz

 Nabízím pomoc
 

Jak se k nám dostanete

Najdete nás v blízkosti českobudějovické nemocnice, viz mapa