Pomoc dobrovolníků: informace z jihočeských charit

Ve středu 5. června 2013 podaly jednotlivé charity v jihočeském regionu informace k pomoci dobrovolníků. Souhrnně lze říci, že ve většině míst lidé úklid po povodních zvládají svépomocí a dobrovolníky zatím nepotřebují. Podrobné informace naleznete zde.

České Budějovice: na adrese Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 16 v Českých Budějovicích pokračuje sbírka humanitární pomoci. Lidé mohou přinášet pracovní prostředky, jako jsou rukavice, holínky, kbelíky, metly, lopaty a hadry na zem. Z čisticích prostředků savo, prací prášky, saponáty a mýdla. Dále utěrky a ručníky. Co není potřeba, tak to je oblečení. Diecézní charita České Budějovice pak rozdělí věci ze sbírky přes charity v postižených místech lidem, které vytopila povodeň.

Zástupce Diecézní charity České Budějovice pan Roman Tlapák je členem Panelu nestátních neziskových organizací. Panel NNO je zřízený Jihočeským krajem. Neziskové organizace, které jsou zde zapojeny, společně koordinují pomoc v zasažených místech. Diecézní charita České Budějovice zároveň vyšle do míst zasažených povodněmi tým proškolených dobrovolníků, kteří budou provádět šetření (pro zajištění následné pomoci obětem povodní tak, aby byla účelná a dobře využitá).

Kaplicko: lidé si pomáhají vzájemně v rámci sousedské výpomoci a pomoci příbuzných. Zdá se, že zde nebude třeba dobrovolníků. Ze sbírky humanitární pomoci podpoří místní charita domácnosti, které byly poškozeny velkou vodou. Adresa charity, kde je možné do sbírky přispět, je Náměstí 42, Kaplice.

Milevsko a okolí: stejná situace, lidé zvládají úklid sami. Pouze v jednom objektu využijí čtyři dobrovolníky, které jsme zajistili z Diecézní charity České Budějovice. Ze sbírky humanitární pomoci podpoří místní charita domácnosti, které byly poškozeny velkou vodou. Adresa charity, kde je možné do sbírky přispět, je U Bažantnice 561, Milevsko.

Nové Hrady: místní charita vyhlásila humanitární sbírku. Lidé mohou přispět do sbírky na adrese Klášter Božího Milosrdenství, Husova 2, Nové Hrady.

Pelhřimov: charita zde organizuje sbírku na pomoc lidem zasaženým povodněmi. Oblastní charita Pelhřimov pak rozdělí věci ze sbírky přes charity v postižených místech lidem, které vytopila povodeň. Adresa charity, kde je možné do sbírky přispět, je Solní 1 814, Pelhřimov (areál tržnice).

Písecko: v Písku, Putimi i Protivíně lidé zvládají úklid buď sami, nebo za pomoci dobrovolníků, kteří již jsou na místě. Dalších dobrovolníků tady není potřeba.

Prachaticko: lidé zvládají úklid po povodních vlastními silami, velká voda zde většinou zasáhla „pouze“ sklepy a zahrady. Ze sbírky humanitární pomoci podpoří místní charita domácnosti, které byly poškozeny velkou vodou. Adresa charity, kde je možné do sbírky přispět, je Slunečná 1 135, Prachatice.

Strakonicko: ani zde není v současné době potřeba dalších dobrovolníků na pomoc s úklidem po povodních. Ze sbírky humanitární pomoci podpoří místní charita domácnosti, které byly poškozeny velkou vodou. Adresa charity, kde je možné do sbírky přispět, je Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice.

Sušicko: bez výrazných záplav, místní lidé úklid zvládají sami. Lidé mohou přispívat do sbírky vyhlášené Charitou ČR na číslo účtu 11998822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 906, nebo zaslat dárcovskou sms ve formě "DMS CHARITAPOMOC" na číslo 87 777.

Táborsko: úklid po velké vodě si obyvatelé zajišťují či mají v plánu zajišťovat svépomocí. Toto se týká Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí a Soběslavi, s největší pravděpodobností také Veselí nad Lužnicí. Táborská charita je ve spojení s městem Bechyně a v případě, že zde bude potřeba dobrovolníků, radnice se na charitu obrátí. Ze sbírky humanitární pomoci podpoří místní charita domácnosti, které byly poškozeny velkou vodou. Adresa charity, kde je možné do sbírky přispět, je Klokotská 114, Tábor, nebo K Zastávce 646, Veselí nad Lužnicí.

Třeboňsko: stejná situace, lidé zvládají úklid sami a dobrovolníků zde není v tuto chvíli potřeba. Ze sbírky humanitární pomoci podpoří místní charita domácnosti, které byly poškozeny velkou vodou. Adresa charity, kde je možné do sbírky přispět, je Chelčického 2, Třeboň.

Vltavotýnsko: také tak, lidem z vodou zasažených míst pomáhají místní. Ze sbírky humanitární pomoci podpoří místní charita domácnosti, které byly poškozeny velkou vodou. Adresa charity, kde je možné do sbírky přispět, je Děkanská 220, Týn nad Vltavou.

Text: Věrka Michalicová

Kontakt: Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka Diecézní charity České Budějovice

Zpráva o pomoci po povodních 2013

Po vydatných deštích na přelomu května a června 2013, které zasáhly zejména jižní, střední a severní Čechy, přišly rozsáhlé záplavy. Postihly téměř tisíc obcí. Tato událost vyburcovala Charitu Česká republika k rychlé akci. Jakým způsobem pomoc charity probíhala, se dočtete v následujícím textu.

Charita ČR pomáhá ještě půl roku po povodních. Také díky Němcům.

Charita ČR pomáhá ještě půl roku po povodních. Také díky Němcům.

Přes 35 milionů korun vynaložila Charita Česká republika na pomoc lidem zasaženým letošními záplavami. V některých oblastech ještě pokračují projekty přímé podpory domácnostem financované vedle veřejné sbírky také z daru Charity Německo.

Paní Jana: Povodeň beru jako nový začátek

Paní Jana: Povodeň beru jako nový začátek

Velká voda jí poničila čerstvě koupený domek, kam zrovna stěhováci přivezli nábytek a který ještě nestihla pojistit. Díky Charitě a Tříkrálové sbírce má teď aspoň to nejnutnější a je odhodlaná se nevzdávat.

Charita pomáhá i na Uherskobrodsku

Charita pomáhá i na Uherskobrodsku

Během rozsáhlých záplav v Čechách v médiích poněkud zapadly bleskové povodně, které přišly několik dní po hlavní vlně. Charita ČR pomáhá také jimi zasaženým domácnostem, konkrétně v odlehlých obcích nedaleko česko-slovenské hranice.

Charita ČR rozděluje peníze z povodňové sbírky. Půl milionem eur přispěli Němci

Charita ČR rozděluje peníze z povodňové sbírky. Půl milionem eur přispěli Němci

Více než 14 milionů korun přispěli lidé na povodňové konto Charity ČR. Částku na pomoc navíc téměř zdvojnásobí dar německé Charity. Pracovníci v terénu vytipovali stovky domácností, které dostanou přímou finanční pomoc.

Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Pracovníci a dobrovolníci Arcidiecézní charity Olomouc připravili 160 balíčků, které budou charitní pracovníci rozdávat při návštěvách v domácnostech nejhůře zasažených letošními povodněmi. V pondělí 8. 7. byly balíčky dopraveny do skladů v Praze a Českých Budějovicích.

Bezdomovci pomáhali odstraňovat škody způsobené povodněmi

Dobrovolníci z řad uživatelů Domu sv. Pavla se aktivně podíleli na odstraňování povodňových škod v nejhůře postižených obcích. Ve Strunkovicích dobrovolně odstraňovali škody a v obci si je velice chválili. Velmi si této jejich práce vážíme.

Charita ČR rozdala materiální pomoc za více než 6,5 milionů, práce s lidmi nadále pokračuje

Charita ČR rozdala materiální pomoc za více než 6,5 milionů, práce s lidmi nadále pokračuje

Od začátku povodní uplynul velmi rušný měsíc. Charita ČR rozdala pomoc v řádu milionů korun, s lidmi však zůstává dál. Nabízí psychologickou a materiální pomoc a provádí sociální šetření. Finanční sbírka již přesáhla částku 11 milionů Kč.

Povodně na jihu Čech očima pracovníků Charity: smutek, beznaděj, ale i chvíle radosti a vděčnosti

Bylo napsáno mnoho o tom, co prožívají lidé, kteří byli na začátku letošního června zasaženi velkou vodou. Jak ale tyto dramatické chvíle prožívají ti, kteří jim pomáhali a pomáhají? Přinášíme Vám zamyšlení a příběhy vedoucích pracovníků Charity na jihu Čech.

Diecézní charita Č.Budějovice vyčlenila na povodňovou pomoc téměř milion korun

Diecézní charita Č.Budějovice vyčlenila na povodňovou pomoc téměř milion korun

Českobudějovická Diecézní charita stále pomáhá lidem postiženými povodněmi, kteří v současné době dávají do pořádku své domy zaplavené ničivou vlnou. „Poskytujeme potřebným čisticí prostředky, mýdla, košťata, kbelíky, hadry a další potřebné pomůcky,“ uvedla ředitelka Diecézní charity Michaela Čermáková. Stále také fungují dvě výdejní místa zřízená charitou a to v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí nepřetržitě a přímo v jejím českobudějovickém sídle v Kanovnické 16 ve všední dny od 8 do 16 hodin.

 Nabízím pomoc
 

Jak se k nám dostanete

Najdete nás v blízkosti českobudějovické nemocnice, viz mapa