Prioritou je zabezpečit dobrovolníky pro projekty Diecézní charity České Budějovice, dále pak pro projekty ostatních charit v Českobudějovické diecézi (především Městské charity České Budějovice), nemocnici ČB, dopisování s vězni, a v případě dostatečné kapacity pro necharitní zařízení, která mají stejnou nebo podobnou cílovou skupinu klientů jako charitní projekty.

Diecézní charita České Budějovice

Městská charita České Budějovice

Mimobudějovické charity

Nemocnice České Budějovice, a.s.


Věznice v ČR


Necharitní zařízení