Výlet Dobrovolnického centra do Lipna nad Vltavou

Výlet Dobrovolnického centra do Lipna nad Vltavou

Již tradiční víkendový pobyt na Lipně nad Vltavou pořádaný dobrovolníky z Dobrovolnického centra při Diecézní charitě proběhl letos v termínu 6. – 8. 10. 2017.

Pobyt se zaměřuje především na upevnění vztahové sítě dospívajících i mimo jejich rodiny. Aktivity směřují k vybudování vlastního nezávislého života a také k upevnění sebevědomí. K dalším cílům patří výchova k odpovědnosti za vlastní rozhodnutí a činy, včetně připravenosti vypořádat se se zklamáním. Zároveň je kladen důraz na společné sdílení zážitků. Uvedené cíle jsou naplňovány především týmovými pohybovými aktivitami, které vedou děti k ochotě odkládat vlastní uspokojení a pomáhat slabším a potřebným.

Také v letošním roce jsme si díky štědrosti sponzorů užívali nabitého programu. Víkend jsme zahájili zostra v pátek večer – stezkou odvahy, již prošlo všech 12 statečných účastníků zájezdu. V sobotu jsme nejprve protáhli tělo výletem na kolech. Některé děti seděly na kole úplně poprvé v životě! I přes tuto skutečnost spojenou s nepřízní počasí jsme dojeli až do Frymburku, kde nám sladkou odměnou byla horká čokoláda, a zpět. Po výborném obědě a potřebném poledním klidu jsme se vydali na Lipenskou přehradu – na elektrických člunech! Těžko říct, zda se více potily děti, když řídili vedoucí, nebo naopak dospěláci, když člun šoférovaly děti J Závěr tohoto báječného dne jsme strávili na plovárně. Děti se těšily na klouzačku a plavání, dospěláci pak na vířivku.

Neděli jsme prožili opět aktivně – výletem na Stezku v korunách stromů a do Království lesa. Neodradila nás ani opravdu velká zima, a tak jsme měli všechny atrakce v Království lesa sami pro sebe. Rozehřál nás až opět výtečný oběd.

Bohužel víkend skončil dříve, než by se komukoli z nás líbilo. Po obědě už nastal čas k balení a pěší túře zpět na vlak, který nás dovezl do Rybníka a odtud na nádraží do Českých Budějovic, kde už nás netrpělivě očekávali natěšení rodiče. Děti jistě ještě dlouho nepřestanou vyprávět své zážitky… 

Náš obrovský dík patří všem sponzorům, bez kterých bychom výlet na Lipno nemohli uskutečnit. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., CONDUCO a.s., Dfk Group a.s., panu RNDr. Karlu Karasovi, CSc., velice ochotné paní Ivetě Glaserové  a všem usměvavým a vstřícným  lidičkám z chaty a restaurace Lanovka.

Dále děkujeme dobrovolníkům za organizaci výletu a čas strávený s dětmi – ani bez nich by to bývalo nešlo :) 

 

01 02 03