Základní informace o našem Dobrovolnickém centru

Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě České Budějovice vzniklo 1. 7. 2004 a od svého počátku se zaměřuje na práci s dobrovolníky, kteří pomáhají znevýhodněným skupinám obyvatel. Jejich činnost je organizována na základě zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Náplní práce Dobrovolnického centra je organizace a řízení dobrovolnické činnosti tak, aby pomoc dobrovolníka byla účelně využita tam, kde je jí nejvíce potřeba. Dobrovolnické centrum je mostem mezi občanskou společností a organizovanou profesionální charitou. Cílovými skupinami, kterým dobrovolníci pomáhají, jsou senioři, lidé se zdravotním postižením, děti a dospělí ze sociálně znevýhodněného prostředí a vězni. Od roku 2011 jsou další cílovou skupinou pacienti v českobudějovické nemocnici.

Související informace: