Podpořte nás

  • Číslo účtu: 4200143282/6800 (Sberbank)
  • Hotovostní platba: Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18 (2. patro)

Informace pro dárce:

Daňové úlevy pro dárce
Podle zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. je možné odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely.

Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 15% ze základu daně.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet úhrnné hodnoty všech darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají všechna potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně.

Právnické osoby mohou podle § 20 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu daru ve výši alespoň 2 000 Kč, nejvýše však 10% ze základu daně.

Žádost o potvrzení daru


Děkujeme za jakýkoli příspěvek!