Naše voda. Náš život. Young Caritas učí, jak důležitá je voda v životě člověka Zobrazit fotogalerii
6. března 2020 Z Young Caritas

Naše voda. Náš život. Young Caritas učí, jak důležitá je voda v životě člověka

České Budějovice – Čím je pro nás voda? Potřebujeme ji nejen k pití či zavlažování, ale své využití má i v průmyslové výrobě. Ne všude je však vody dostatek. Pracovníci projektu Young Caritas při Diecézní charitě České Budějovice se v novém workshopu o vodě s podtitulem „Naše voda. Náš život." zaměřují nad důležitostí vody pro každodenní život člověka. První workshop, který vznikl ve spolupráci se společností Energie AG Bohemia, proběhl 5. března na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích.

Čím je pro nás voda? Voda je základní a nezbytnou součástí Země i našich životů. Potřebujeme ji nejen k pití, vaření, umývání, praní, zavlažování, ale své využití má i v průmyslové výrobě. Ne všude je vody dostatek, je tedy důležité zamyslet se nad tím, jak s ní hospodaříme a co můžeme udělat pro to, abychom jí neplýtvali. 
Pracovníci projektu Young Caritas pod Diecézní charitou České Budějovice se v novém workshopu o vodě s podtitulem „Naše voda. Náš život." zaměřují nad otázkou důležitosti vody pro každodenní život člověka a současně nad tím, co můžeme udělat pro to, aby vody, především té pitné, bylo stále dostatek. Vůbec první 90 minutový workshop na toto téma proběhl na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích pro tři desítky studentů.

Tento vzdělávací workshop vznikl ve spolupráci se společností Energie AG Bohemia. Žáci a studenti se zábavnou formou dozví to, kde všude je voda v životě člověka potřebná, kolik procent Země je pokryto vodou, kolik lidí žije bez přístupu k pitné vodě, jak dlouho člověk přežije bez vody i kolik je potřeba vody na výrobu jednoho bavlněného trička," uvádí českobudějovická koordinátorka projektu Young Caritas Martina Langová. Workshop současně dává prostor studentům přemýšlet, jak se oni sami mohou zapojit a šetřit vodou. Na biskupském gymnáziu padaly nejrůznější návrhy – jeden ze studentů by třeba sestavil stroj na čištění slané mořské vody.

Začátkem roku 2020 zahájila Charita Česká republika spolu s Diecézní charitou České Budějovice, Diecézní katolickou charitou Hradec Králové a Diecézní charitou Plzeň tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice. Hlavním cílem je vytvoření platformy pro podporu neformálního vzdělávání dětí a mládeže v charitní síti v České republice.

Českobudějovická odnož projektu Young Caritas v České republice rozšiřuje nabídku neformálního vzdělávání dětí a mládeže za použití nových metod v neformálním vzdělávání. „Do neformálního vzdělávání se snažíme zapojit také mladé dobrovolníky, čímž chceme podpořit celoevropský koncept Young Caritas, který v Česku ještě nemá ustálené místo. Naší vizí je posilovat v mladých lidech solidaritu s druhými, důležité hodnoty, spojovat a zapojovat děti a mládež od 6 do 26 let se zájmem o pomoc druhým a dát jim prostor tvořit i svou pozitivní budoucnost," doplňuje Martina Langová.


Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327

YC_logo EU_MŠMT

Mgr. Martina Baráková

PR pracovník (vztahy s veřejností)
Tel.: 732 483 213 E-mail: 88EDZ.54X8Ek1~l7VX~nT678T-uk87j7T-M