Tábor Dobrovolnického centra v duchu záchrany pohádkové říše Zobrazit fotogalerii
23. srpna 2021 Z Dobrovolnického centra

Tábor Dobrovolnického centra v duchu záchrany pohádkové říše

V sobotu 21. srpna ve slunečné poledne se z autobusu na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích vylodilo 24 malých táborníků nabitých novými zážitky a dojmy. Po osmi dnech společně strávených v prostorách starobylého zámku v Dražíči se ani není čemu divit! 

Velkou novinku v rámci každoročního letního tábora pro děti ze sociálně slabých rodin letos představovala změna působiště. Po třech letech, kdy se tábory konaly ve Ktiši, jsme byli letos ubytováni v Zámku Mládí v Dražíči (malé obci mezi Týnem nad Vltavou a Bechyní). Objekt, který nám zapůjčil hrabě Deym, se pyšní členitým prostranstvím, zahradou i sadem, skýtal proto mnoho možností k prozkoumání.

Tématem tábora Dobrovolnického centra Diecézní charity Č. Budějovice tentokrát byla záchrana pohádkové říše. Před naším příjezdem unesl pohádkové bytosti zlý drak a tak, když jsme chtěli dětem večer přečíst pohádku na dobrou noc, zjistili jsme, že pohádková kniha je prázdná! Naštěstí jsme v zámku objevili pohádkovou místnost a v ní pana krále, který pro nás měl každý den připravený vzkaz s nápovědou, jak pohádky zachránit. Postupně se nám tedy povedlo znovu přivést k životu Děda vševěda (a jeho tři zlaté vlasy), Červenou karkulku, Malou mořskou vílu, Zlatovlásku a pejska s kočičkou.

pohádková místnostPohádkové bytosti byly koncem týdne zachráněny a zbývalo vypořádat se s drakem, se kterým jsme se setkali tváří v tvář. Nejprve jsme s ním sice chtěli udělat krátký proces, ale protože nejsme mstiví, vyslechli jsme si nejprve drakovy důvody k tomu, proč tolik škodil v pohádkové říši. Dozvěděli jsme se, že jelikož se ho všichni bojí, jsou na něj zlí. Po smrti svých rodičů zůstal sám a rozhodl se všem pomstít. Ve vejci, které jsme odpoledne našli a měli nyní ve své moci, se nachází malý, ještě nenarozený dráček. Drak nechce, aby i jeho potomek musel žít ve stejné izolaci a všemi nenáviděn, jako on, prosí proto úpěnlivě, abychom mu vejce vrátili. Jeho chování ho moc mrzí a je mu prý líto, co provedl.
Jelikož drak slíbil, že do půlnoci všechny pohádkové bytosti propustí a vypadalo to, že má opravdu na krajíčku, nakonec se nás jej zželelo a vejce i s dráčkem jsme mu vrátili. Tím jsme prokázali naše dobré srdce a mohli se přesvědčit i o tom, že každá mince má dvě strany a nic není tak černobílé, jak se na první pohled může zdát.
Za svou statečnost a dobrosrdečnost byly děti bohatě odměněny balíčkem sladkostí, diplomem, mnohými upomínkovými předměty a závěrečnou diskotékou. 

Za plnění týmových her i „bonusovek“ pro jednotlivce získávaly děti „penízky,“ za které si potom mohly nakoupit v našem „obchůdku,“ jak jsme zvyklí obyčejně říkat. Letos to ale vypadalo spíše na obchodní centrum – výběr byl opravdu veliký, a to z velké části díky krásnému daru od dm-drogerie markt.

V průběhu týdne jsme zažili i mnohá další dobrodružství – v neděli návštěvu canisterapeutických psů ze sdružení Hafík, z. s., během které se děti mimo jiné dozvěděly, jak se správně chovat k cizím psům. V pondělí pak přijela návštěva z Jihočeského muzea se svým programem Muzejní kufřík. No, kufřík, byla to spíš obrovská a těžká bedna, která skrývala ukázky oblečení a výzbroje lidí z dávných dob. Ve čtvrtek jsme si namalovali hrnečky a dozvěděli se zajímavosti o keramice díky programu z LaDílny
Kromě výše popsaného jsme hráli oblíbenou „vybiku,“ šli na výlet, koukali se na pohádky, vykoupili místní obchod... Zkrátka jsme se rozhodně nenudili, a i díky vydařenému počasí jsme si týden opravdu užili.

Tábory pořádáme pro děti ze sociálně slabých rodin a vyloučených lokalit, pro děti cizinců, kterým se tak snažíme usnadnit integraci do společnosti a pro děti z rodin ohrožených domácním násilím. Pro tyto děti, jež často žijí ve velmi nepodnětném prostředí, je tábor jedinečným zážitkem, který díky našim dobrovolníkům, dárcům a pomocníkům mohou prožít.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci tábora jakkoli podíleli. Děkujeme za finanční podporu panu Danielovi Vaclíkovi z VH-TRES spol. s. r. o. a Statutárnímu městu České Budějovice, paní starostce z Obce Dražíč i panu správci, kteří nám velmi pomohli zajistit hladký průběh tábora. Děkujeme také panu hraběti Deymovi za to, že nás nechal týden bydlet na svém zámku. A především děkujeme partě skvělých dobrovolníků a instruktorů, bez nichž by nebylo možné tábory realizovat. Děkujeme, Beát, Zdeni, Mariko, Jitko, Páťo a Bětko. Ráda bych ještě zmínila, že mezi instruktory se řadí i „naše“ děti, které si prošly jak letními tábory, tak situacemi, které prožívají nynější táborníci. Mohou být proto pro děti vzorem i oporou. Děkujeme za pomoc Danovi, Marušce a Anežce.
Letošní přípravy byly opravdu náročné, stihlo nás velké množství nepříjemností. Děkujeme za záchranu kuchyně a za nasycená břicha Beát, Zdeňce, Nikče a paní kuchařkám ze ZŠ Chrášťany. Děkuji také svým kolegyním za pomoc s přihlašováním dětí na letní tábor, což není vůbec jednoduchá práce. Potíže před odjezdem nám ale vynahradil skvělý týden bez zranění. Jsme vděční, že jsme se všichni vrátili živi a zdrávi.

Ještě jsme ani nevybalili kufry z tábora a už plánujeme další podzimní akce. V září by měli dobrovolníci s dětmi vyrazit na Medvědí stezku, v říjnu pak na tradiční víkendové pobyty na Lipno a do Novohradských hor a v prosinci se chystáme do Jindřichova Hradce na Krýzovy jesličky. Začátkem září také spustíme další sezónu výtvarného kroužku a kroužku Sranda Banda. Není proto čas na smutnění nad končícím létem!


Letní tábor Dobrovolnického centra je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

ČB

Bc. Barbora Fišerová Pegleyová DiS.

koordinátorka dobrovolníků
Tel.: 731 604 163 E-mail: X8El5b541bFo8~l7VX~nT678T-uk87j7T-M