Lidská práva a svoboda nejsou samozřejmost, co myslíš? Zobrazit fotogalerii
11. prosince 2019 Z Dobrovolnického centra

Lidská práva a svoboda nejsou samozřejmost, co myslíš?

Dobrovolnické centrum se 12. prosince poprvé připojilo k akci Maraton psaní dopisů, který pořádá organizace Amnesty International. Naším cílem bylo poděkovat dobrovolníkům za jejich činnost, předat jim malý dárek, popřát vše dobré do nového roku a hlavně oslavit Mezinárodní den dobrovolníků (5. 12.) ještě další porcí dobra. A to se nám, myslím, povedlo nad očekávání DOBŘE! :-)

Když jsem se přibližně před dvěma měsíci rozhodla svůj Maraton uspořádat, žádalo se po mně, abych udala, kolik přibližně dopisů se u nás napíše. Odvážila jsem se odhadnout 20 dopisů, což jsem považovala za maximální možnou hranici.
V úterý 10. prosince mezi 15:00 a 19:00 se dveře našeho Dobrovolnického centra otevřely pro všechny zájemce. V jedné místnosti se tak sešli dobrovolníci se svými přáteli, praktikanti, kontaktní osoby přijímajících organizací, koordinátoři dalších dobrovolnických center v Českých Budějovicích a děti některých účastníků. Tato krásná parta čítající okolo 25 osob dokázala napsat skvělých 42 dopisů, tedy dvojnásobek mého odvážného odhadu! Děkujeme!
Maraton psaní dopisů je největší lidskoprávní akce na světě. Každoročně ji pořádá lidskoprávní hnutí Amnesty International. Česká sekce hnutí Amnesty se od roku 2010 k pořádání pravidelně přidává. Každoročně se akce tradičně pořádá od 10. prosince, tedy v Den lidských práv. Díky ručně psaným dopisům s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí pomáháme nespravedlivě vězněným a utlačovaným obráncům lidských práv. Lidem, kteří měli odvahu se postavit za práva ostatních. Za jednotlivé případy se ve stejnou chvíli apeluje ve většině zemí světa, což vytváří mezinárodní tlak, který příslušné autority nemohou jen tak ignorovat. Proto se téměř u třetiny případů podaří prosadit zásadní změnu.
Bylo nám ctí se letos k akci připojit a doufáme, že příští rok budeme moci na letošní vydařené výsledky navázat. Ještě jednou velké díky všem, kteří přišli a zapojili se!

Bc. Barbora Fišerová Pegleyová DiS.

koordinátorka dobrovolníků
Tel.: 731 604 163 E-mail: X8El5b541bFo8~l7VX~nT678T-uk87j7T-M