Kouzelní andílci pro babičky a dědečky
20. prosince 2017 Z Dobrovolnického centra

Kouzelní andílci pro babičky a dědečky

České Budějovice – Stejně jako v předchozích letech i letos jsme se s dětmi z našeho výtvarného kroužku rozhodly vytvořit drobné vánoční dárečky, které posléze odneseme do CSS Staroměstská babičkám a dědečkům.

Daly jsme si ale nelehký úkol. Chtěly jsme potěšit všechny klienty, což obnášelo vytvořit zhruba 60-90 drobných dárků. Opravdu se nám to podařilo a dokonce jsme jich neplánovaně udělaly rovných 100, a protože nám toto číslo připadlo magické, všichni jsme si v duchu něco hezkého přály. Ještě jsem ale neprozradila, o jaký výrobek se vlastně jednalo. Dobrovolnice Zdeňka přišla se skvělým nápadem vyrobit andílky jako zápichy do květin. Postup byl celkem jednoduchý a zapojit jsme se tak mohly úplně všichni. Děti, které s námi tuto akci ještě neabsolvovaly, se během kroužku vyptávaly na to, jaký má náš záměr vlastně smysl, zda babičky a dědečky může taková drobnost vůbec potěšit a také se nezapomněly zeptat, zda z toho vyplývá nějaký užitek i pro ně. Jelikož léta praxe už prověřila naši trpělivost a schopnost vše dětem osvětlit, ani nyní nezůstaly jejich otázky nezodpovězeny. Děti se tak dozvěděly, že je to naše tradice, kterou jsme na kroužku založily a byla všemi tenkrát odhlasována stejně jako letos, aby byl zachován princip dobrovolnosti. Jelikož už jsme si v minulosti ověřily, že i maličkost dokáže vykouzlit obrovský úsměv, obzvlášť když je vlastnoručně vyrobená dětičkami, s čistým svědomím jsme jim odvětily, že význam to má nepochybně veliký. A opravdu se nikdo z nás nemýlil. Všichni obdarovaní byli rozveseleni či dokonce dojati naším úmyslem potěšit je. Dětské kouzlo umocnily ještě červené vánoční čepičky, které jsme si k  této příležitosti pořídily. K dárečku jsme samozřejmě připojily i vánoční a novoroční přání a s těmi hovornějšími jsme si popovídaly o tom, jaký byl náš rok, co si děti přejí najít pod stromečkem a jak jim to jde ve škole.  A děti si krom krásného zážitku a laskavých slov odnesly také laskominy a ovoce, takže i jejich poslední otázka byla zodpovězena. Všichni jsme se shodly na tom, že i tento rok to bylo krásné a hned venku začaly děti spřádat plány, co podobného bychom mohly zase realizovat.

SAM_8524Akce se zúčastnili Dominik, Luky, Jiřík, Dan, Alžbětka, Monička, Libuška a dobrovolnice Andrejka, Zdeňka a Nikča.