DOBROkafe uvedlo projekt YoungCaritas.cz do Českých Budějovic

DOBROkafe uvedlo projekt YoungCaritas.cz do Českých Budějovic

České Budějovice – Ve čtvrtek 25. dubna Kanovnickou ulicí zavoněla káva. A ne ledajaká! DOBROkafe poprvé oficiálně představilo veřejnosti nový projekt českobudějovické Diecézní charity, jež vznikl díky podpoře  společnosti ENERGIE AG BOHEMIA. Iniciativa YoungCaritas.cz cílí na podporu dobrovolnictví, solidarity a prosociálního chování dětí a mládeže.

Nový a inovativní projekt YoungCaritas.cz doplňuje od roku 2019 pětici stávajících programů Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice. K tříleté podpoře českobudějovické odnože YoungCaritas.cz se zavázala firma ENERGIE AG BOHEMIA symbolicky 27. září (Den Charity) loňského roku.

Mladé dobro v akci!Akce DOBROkafe vznikla ve spolupráci se studenty Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v rámci jejich semestrálního projektu StarFox Coffee. Jejich úkolem u charitního střediska byl nejen prodej kávy ve prospěch nového charitního díla, ale také informovat kolemjdoucí a potenciální dobrovolníky o nové možnosti zapojení se do dobrovolnické činnosti. „Největší radost nám udělali oslovení lidé. Někteří sice kávu odmítli, ale i přesto se na chvíli s námi zastavili a finančně přispěli na nový projekt. Kolikrát se nejednalo o malé částky,“ hodnotí studenti svoje působení jako jedni z prvních aktérů YoungCaritas.cz na území Českých Budějovic. Budoucí ekonomové se navíc rozhodli na podporu projektu věnovat Diecézní charitě celý výtěžek z prodané kávy. Konečná částka, která poslouží například k nákupu materiálů ke vzdělávacím workshopům a volnočasovým aktivitám pro děti cizinců a děti ze sociálně slabých rodin, se  nakonec vyšplhala na krásných 2 770 Kč.

Christian Hasenleithner, jednatel společnosti ENERGIE AG BOHEMIA a ředitel Diecézní charity Jiří Kohout přišli ochutnat DOBROkafeMyšlenka „mladé charity“ (Young Caritas) vznikla v rakouském Linci v roce 1999. V současnosti funguje projekt v Rakousku, Německu, Francii, Lucembursku a Švýcarsku. Jedná se o celoevropskou platformu, která zapojuje mladé lidi (od 6 do 26 let) do činnosti Charity a přináší tak dětem a mládeži možnost mít pozitivní dopad na společnost. Aktivity mladých dobrovolníků v rámci YoungCaritas.cz zahrnují kromě vypomáhání v charitě organizaci osvětových akcí pro veřejnost, pořádání akcí pro školy, vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě, ale třeba i cizincům žijícím u nás.

„Chtěli bychom v mladých lidech probouzet empatii, solidaritu, posílit zájem o dobrovolnictví. Zážitkovou formou chceme u dětí a mládeže vychovávat „mladé dobro“, seznamovat je s důležitými společenskými tématy a hodnotami  jako je stáří, zdravotní postižení, chudoba, chybějící domov, hlad, problematiky dostupnosti k vodě, zadlužení, násilí či uprchlictví,“ doplňuje koordinátorka projektu Jana Valhová.

A co se v rámci projektu YougCaritas.cz dále chystá? „Aktuálně připravujeme vzdělávací workshopy pro třídy základních a středních škol, první obsáhne téma chudoby. V červenci nás čeká letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, mezi jehož instruktory budou také mladí lidé, kteří se dříve táborů účastnili jako děti a nyní budou dobro předávat dále oni sami, jako táboroví vedoucí,“ vypočítává plány Jana Valhová a dodává: „Chystáme se na také dvoudenní akci „Sejdeme se na hranicích“ v rakouském Sonnenwaldu, kde si připomeneme 30. výročí sametové revoluce a pádu železné opony. Zejména pro generace narozené po roce 1989 je důležité si uvědomit, že svobodné prostředí, v němž dnes mohou žít, vždy nebylo a nemusí být samozřejmostí.“

Chcete se stát dobrovolníkem YoungCaritas.cz?
Rádi přivítáme dobrovolníky, kteří by se věnovali dětem cizinců či dětem ze sociálně slabých rodin. Kontaktujte nás!

e-mail: youngcaritas@dchcb.charita.cz
Instagram: youngcaritas.cz
Web: www.youngcaritas.cz

Foto: Petr Zikmund

Související galerie