„Sejdeme se na hranici“

Motto: „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat."
(George Santayana)

V roce 2019 si připomínáme 30. výročí sametové revoluce a pádu železné opony. Už čtvrtstoletí můžeme svobodně tvořit a rozvíjet kulturní projekty a přátelství i se zahraničními partnery. Ve spojení s moderními komunikačními technologiemi pro nás svět ztratil hranice. Možnosti, které se nám pádem železné opony otevřely, bereme dnes už jako samozřejmé a zapomínáme, jak velké úsilí bylo potřeba vynaložit pro jejich dosažení.
Zejména pro generace narozené po roce 1989 je důležité si uvědomit, že svobodné prostředí, ve kterém dnes mohou žít, zde nebylo vždy a nemusí být samozřejmostí.

Čtvrtstoleté výročí znovunabyté svobody berme jako příležitost k oslavám, ale i jako příležitost k zamyšlení nad pojmy svoboda a demokracie.

A tak Tě zveme na setkání, kde si vše připomeneme a něco nového se třeba dozvíme, ale hlavně se seznámíme s mladými lidmi z Rakouska a Německa a výročí sametové revoluce oslavíme přímo na hranicích:

KDE a KDY?
Sonnenwald 18.–19.7. 2019

CO POTŘEBUJEŠ?

Spacák a ochotu se s někým novým seznámit. Chuť podělit se s ním o  příběh z vlastní rodiny či o příběh jiné zajímavé osoby. Nebo jen předem  doma  od (pra)rodičů zjistit odpovědi  na tyto otázky:

  • Jak vnímali rozdělení světa na západní a východní blok?
  • Jak prožili revoluční rok 1989?
  • Znamenal pád železné opony nějaké změny v jejich osobním a profesním životě?
  • Co konkrétně pro ně znamená svoboda a demokracie?
  • Jak vidí společnou budoucnost „Nové cesty...„

"Dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás."
(Václav Havel)


 

Sejdeme se na hranicích (18.–19. 7. 2019, Sonnenwald) Diecézní charita už skoro 3 desetiletí spolupracuje s Charitou Passov a Linz.  A právě z rakouské strany přišlo pozvání k oslavě 30. výročí pádu železné opony i k oslavě založení kanceláře Ost-Hilfe. Zvolili formu setkání studentů ze tří zemí: Čechy, Rakousko, Německo.
Na setkání má přijet vždy 7 studentů za každou zem. Každý student by  převyprávěl jeden poutavý příběh člověka poznamenaného totalitním režimem.
Proběhne zde i „Přání sousedům do budoucna“– posílání vzkazů po Schwarzenberském kanálu, který spojuje všechny tři země. 

youngcaritas_basic