Co je YoungCaritas.cz?

Výsledek obrázku pro instagram logo

  • youngcaritas.czceloevropská platforma, která zapojuje mladé lidi (od 6 do 26 let) do činnosti Charity a přináší jim tak možnost mít pozitivní dopad na společnost.
  • Myšlenka vznikla v rakouském Linci v roce 1999. V současnosti funguje YC v Rakousku, Německu, Francii, Lucembursku a Švýcarsku. 
  • Aktivity mladých dobrovolníků v rámci YoungCaritas.cz zahrnují kromě vypomáhání v charitě organizaci osvětových akcí pro veřejnost, pořádání akcí pro školy, vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě, ale třeba i cizincům žijícím u nás.
  • Hodnotové vzdělávání je v rámci YoungCaritas.cz nástrojem k posílení motivace mladých lidí, aby převzali společenskou odpovědnost a pozitivně ovlivňovali své okolí. Dobrovolnictví jako takové se v našem pojetí stává klíčovým nástrojem neformálního vzdělávání, díky dobrovolnictví a zájmu o své okolí a společnost lze mládeži předat systém hodnot, který se stane trvalou součástí jejich vlastní identity a mohou ho pak šířit dále ve svém bezprostředním okolí.

 


AKTUÁLNĚ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vize a cíle projektu:

  • probouzet v mladých lidech empatii, posílit zájem k dobrovolnictví, vychovávat "mladé dobro", posilovat solidaritu a sociální spravedlnost na základě hesla "tvoř budoucnost",
  • zážitkovou formou seznamovat mladé lidi s důležitými společenskými tématy a hodnotami charity (stáří, zdravotní postižení, chudoba, chybějící domov, hlad, zadlužení, násilí, uprchlictví atd.),
  • dát mladým lidem možnost zapojit se do pomoci potřebným, přiložit ruku k dílu,
  • připravovat jednorázové akce mladých pro Charitu i veřejnost.

O vzniku projektu

1_logo_EAG_BOHEMIA_colorDiecézní charita České Budějovice od roku 2019 zařazuje mezi programy Dobrovolnického centra nový projekt YoungCaritas.cz, který cílí na podporu dobrovolnictví, solidarity a prosociálního chování dětí a mládeže. K tříleté podpoře tohoto jedinečného projektu se spolupracující firma Energie AG Bohemia zavázala symbolicky 27. září 2018 na Den Charity.

Myšlenka YoungCaritas.cz vznikla při mé návštěvě v linecké charitě, kde tento projekt funguje již 20 let. Líbilo se mi, jak rakouští kolegové seznamují děti se sociálními tématy jako je hlad, chudoba, zadlužení, chybějící domov, stáří i třeba násilí a současně je vedou k solidaritě, tedy aby pro druhé byli sami ochotni něco udělat. Jsem velmi rád, že jsme v Energii AG Bohemia našli partnera, který má odvahu a chuť s námi tento projekt začít u nás podporovat“, uvedl Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice.  

Osobitý projekt YoungCaritas.cz, který má za cíl otevřít srdce dětí a mládeže pro potřebné, se tak od roku 2019 zařazuje mezi ostatní programy Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice, které dlouhodobě koordinuje činnost desítek dospělých dobrovolníků.


Chceš se k nám přidat, máš nápad nebo dotaz? Kontaktuj nás!

e-mail: youngcaritas@dchcb.charita.cz

tel.: 731 619 845


PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÝ WEB! JIŽ BRZY!