Finanční podpora

Finanční prostředky slouží k získávání, výběru, školení a metodickému vedení dobrovolníků. Obvykle se jedná o zhruba 80 dobrovolníků, kteří jsou v jeden okamžik zapojeni do různých činností. Cílem naší práce je, aby každý dobrovolník věděl, co přesně, kde a jak má dělat, co který klient potřebuje a jak mu mohou pomoci.


Číslo účtu: 4200143282/6800, variabilní symbol 30 (Volksbank CZ, a.s., pobočka České Budějovice)

Děkujeme za všechny poskytnuté příspěvky (např. 50 Kč, 100 Kč, 500 Kč, 20 000 Kč, 100 000 Kč atd.)!

Důležité informace pro dárce: