Protože dobrovolníci nejsou profesionálové, jsou na svoji činnost připravováni. Proces přípravy na dobrovolnictví je různě dlouhý podle náročnosti zvolené činnosti.

Obvykle má tyto náležitosti:

 • Vstupní pohovor se zájemcem o dobrovolnictví – motivace k dobrovolnictví, zkušenosti, praxe, škola, výběr z možností dobrovolnictví. Trvá 30 - 45 minut a probíhá v Dobrovolnickém centru.
 • Vyplnění dotazníku dobrovolníka – buď jej dobrovolník odešle přes internet, či v kanceláři pro prvním pohovoru dostane dotazník vytištěný. Dotazník dobrovolníka povinný pro dlouhodobé dobrovolníky, nepovinný pro dobrovolníky vypomáhající při jednorázových aktivitách (určuje koordinátor). Dotazník dobrovolník přinese vyplněný na další schůzku.
 • Výpis z Rejstříku trestů - musíme udělat všechno pro to, abychom našim klientům zaručili, že dobrovolníci jsou bezúhonní. Výpis je povinný pro dobrovolníky pracující s klienty. 
 • Psychodiagnostika - absolvují ji většinou pouze dobrovolníci, kteří se budou docházet do nemocnice na Oddělení následné péče, nebo se budou scházet individuálně s klientem mimo zařízení (tzn. docházet za seniory domů či se schází s dětmi). Psychodiagnostické vyšetření dělá psycholožka Mgr. Jana Kouřilová.
 • Návštěva budoucího působiště dobrovolníka, seznámení se s prostředím (zajišťují kontaktní osoby ve spolupracujících organizacích) – pouze u dobrovolníků působících v zařízeních. 
 • Rozhodnutí se pro konkrétní typ dobrovolnictví – rozhodnutí vychází od dobrovolníka, koordinátorka dobrovolníků posuzuje vhodnost tohoto rozhodnutí.
 • Školení dobrovolníka - zajišťují koordinátorky dobrovolníků ve spolupráci s kontaktními osobami v jednotlivých zařízení, která mají klienty na starosti. Je zaměřeno na informace o konkrétní činnosti, kterou bude dobrovolník vykonávat, právech a povinnostech dobrovolníka, častých situacích, s nimiž se dobrovolník může setkat apod.
 • Smlouva s dobrovolníkem - dobrovolník sám stanovuje, po jakou dobu se bude dobrovolnictví věnovat, kolik hodin týdně, jak často. Toto rozhodnutí se vepíše do smlouvy a počítáme s ním.
 • Pojištění dobrovolníků - na základě smlouvy jsou dobrovolníci pojištěni. Pojištění je pouze na dobu, kdy člověk vykonává dobrovolnickou činnost a obsahuje pojištění trvalých následků úrazu dobrovolníka, pojištění klienta a pojištění odpovědnosti vůči třetí osobě. Naši dobrovolníci jsou pojištěni u Hasičské vzájemné pojišťovny skrze Národní dobrovolnické centrum Hestia.

Podle typu dobrovolnické aktivity se odvíjí i doba, než může dobrovolník začít působit. Např. u lidí, kteří chtějí vydávat jídlo lidem bez domova trvá příprava cca 14 dnů. U těch, kteří se chtějí scházet s dítětem ze sociálně slabého prostředí a pomáhat mu s doučováním a volnočasovými činnostmi, trvá tento proces většinou 1,5 - 2 měsíce. Jiné je to zase u pomoci dobrovolníků v zařízení pro lidi s duševním onemocněním, jiné v nemocnici atd. Prostě se snažíme, aby dobrovolníci věděli vždycky to, co zrovna ke svojí práci budou potřebovat.


O dobrovolníky se staráme i v průběhu jejich činnosti:

 • První schůzka dobrovolníka s klientem - dobrovolníka s klientem seznámí buď koordinátor dobrovolníků či kontaktní osoba v zařízení. Pomůže jim domluvit se ve které dny se budou scházet, co konkrétně bude obsahem scházení atd.
 • Metodické vedení dobrovolníků a průběžná zpětná vazba - průběžné řešení potíží a potřeb, se kterými se dobrovolníci mohou obracet na koordinátorku dobrovolníků.
 • Supervize dobrovolníků – pouze pro dobrovolníky, kteří v rámci dlouhodobé dobrovolnické činnosti pracují s klienty v projektech v Českých Budějovicích. Supervize většinou probíhají jednou za 1,5 - 2 měsíce, forma supervizí je skupinová, případně je možno domluvit supervizi individuální. Supervize jsou pro dobrovolníky povinné.
 • Průběžná zpětná vazba od dobrovolníků, kteří nepracují s klienty anebo pracují v rámci krátkodobé dobrovolnické činnosti. Zajišťuje koordinátorka dobrovolníků.  Zpětná vazba od dobrovolníků, kteří nepracují s klienty jednou za 2 – 3 měsíce.

Někteří dobrovolníci u nás působí již řadu let. Jiní přicházejí s jasnou představou určité doby, po kterou se dobrovolnictví chtějí věnovat. Všech dobrovolníků si nesmírně vážíme a jsme jim za jejich pomoc vděční!

Ukončení dobrovolnictví chápeme jako přirozenou součást práce s dobrovolníky. Jsme rádi, když dopředu víme, kdy chce dobrovolník odejít, a hlavně, když na svůj odchod připraví klienty. Dobrovolníky vždy žádáme o vyplnění evaluačního dotazníku, aby naše práce byla zase o něco lepší a příští dobrovolníci spokojenější.