Dříve než vyplníte Přihlašovací dotazník:

  • Dotazník nám má umožnit co nejlépe zjistit Vaši představu o činnosti, kterou hledáte. Vyplňte ho proto, prosím, co nejpodrobněji, urychlíte tím jeho zpracování.
  • Pro ty z vás, kteří si nejsou jisti, co hledají, je dobré popřemýšlet nad otázkami, jejichž zodpovězení Vám ulehčí rozhodování.
  • Pokud chcete, můžete si také domluvit nezávaznou informační schůzku u nás v Dobrovolnickém centru. Při ní se dozvíte o tom, co všechno dobrovolnictví obnáší, jaké jsou možnosti a co od dobrovolníků očekáváme.
  • Aktuální činnosti, pro které hledáme dobrovolníky, můžete nalézt také v rubrice Pro jaké činnosti hledáme dobrovolníky. 
  • Budeme se snažit najít Vám vhodnou činnost, nejsme však schopni zaručit Vám naplnění všech Vašich představ.

Přihlašovací dotazník pro zájemce o dobrovolnictví

Osobní údaje

Dobrovolnictví

Možnosti dobrovolnictví (zaškrtněte oblast/i, ve kterých byste chtěl/a působit):

Technické, manuální či administrativní práce
Dospělí lidé s mentálním postižením
Dospělí lidé s duševním onemocněním
Senioři
Děti ze sociálně slabých rodin
Dospělí lidé - cizinci, kteří trvale žijí v ČR a lidé bez domova
Lidé ve vězení
Pacienti na oddělení následné péče v nemocnici (bývalé oddělení LDN)
  1. Souhlasím, aby Diecézní charita České Budějovice zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů mé osobní a citlivé údaje, která jsem sdělil/a v tomto dotazníku, a to pro účel evidence osob zúčastněných v projektu  Dobrovolnického centra.
  2. Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro spolupráci (v databázi bude uvedeno mé jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé  bydliště, kontakt na mě, popis mé situace) po dobu mého zájmu o dobrovolnictví a výkonu dobrovolnické činnosti. V případě přerušení či ukončení mé spolupráce s Dobrovolnickým centrem budou tyto údaje uchovávány po dobu nejméně tři měsíce od mého posledního kontaktu. Dále pak budou archivovány jen pro statistické účely.
  3. Souhlasím s tím, aby si Diecézní charita České Budějovice ověřila pravdivost mnou poskytovaných údajů.
  4. Byl/a jsem poučen/a o tom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. Opište prosím ČÍSELNÝ KÓD a zadejte ODESLAT. Je-li dotazník správně odeslán, objeví se Vám dialogové okno "Děkujeme za odeslání dotazníku".

Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA